Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Het voeren van een administratie (art. 3:15i - 3:15j BW)

Bijgewerkt tot 19-05-2020

1 Het voeren van een administratie Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragen op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en plichten kunnen worden gekend (art. 3:15i lid 1 BW). Art. 3:15i lid 2 BW verklaart art.…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 15i

 • 1

  Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 • 2

  De leden 2 tot en met 4 van artikel 10 van Boek 2 zijn van overeenkomstige toepassing.


Artikel 15j

Openlegging van tot een administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers kunnen, voorzover zij daarbij een rechtstreeks en voldoende belang hebben, vorderen:

 • a.

  erfgenamen, ten aanzien van de boekhouding van de erflater;

 • b.

  deelgenoten in een gemeenschap, ten aanzien van de boekhouding betreffende de gemeenschap;

 • c.

  vennoten, ten aanzien van de boekhouding van de vennootschap;

 • d.

  schuldeisers in het geval van faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, ten aanzien van de boekhouding van de failliet onderscheidenlijk degene ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van toepassing is.


Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel