Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Geldlening (art. 7:129 - 7:129f BW)

Bijgewerkt tot 15-05-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 InleidingIn het maatschappelijk verkeer speelt de geldleningsovereenkomst een zeer grote rol. Alleen al wanneer men bedenkt dat bijna alle particuliere woningen zijn gefinancierd met geleend geld, maakt de importantie van de geldlening duidelijk. Des te verbazingwekkender is dat in het Burgerlijk Wetboek de geldlening vóór 1 januari 2017 bijna twee eeuwen lang zeer rudimentair was geregeld. Dit is op 1 januari 2017 gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet consumentenkr…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 129

 • 1

  De overeenkomst van geldlening is de kredietovereenkomst waarbij de ene partij, de uitlener, zich verbindt aan de andere partij, de lener, een som geld te verstrekken en de lener zich verbindt aan de uitlener een overeenkomstige som geld terug te betalen.

 • 2

  Indien is overeengekomen dat de kredietnemer door een enkele verklaring, een betalingsopdracht daaronder begrepen, de kredietgever kan verplichten hem een som geld te verstrekken, komt pas door deze verklaring de geldlening tot stand.


Artikel 129a

Indien op een overeenkomst van geldlening tevens titel 2A of titel 2B van toepassing is, zijn de bepalingen van titel 2A of titel 2B en die van deze titel naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van titel 2A of titel 2B van toepassing.


Artikel 129b

Indien de uitlener een natuurlijke persoon is die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, bindt de overeenkomst hem niet voordat het geld daadwerkelijk aan de lener is verstrekt of de uitlener zich schriftelijk tot de verstrekking verbonden heeft.


Artikel 129c

 • 1

  Indien beide partijen natuurlijke personen zijn en geen van beide partijen in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, is over het geleende bedrag slechts rente verschuldigd, indien dit schriftelijk is bedongen.

 • 2

  In andere gevallen is de lener verplicht over de geleende som rente te betalen, tenzij uit de overeenkomst voortvloeit dat geen rente verschuldigd is.


Artikel 129d

Indien uit de overeenkomst voortvloeit dat over de geleende som rente verschuldigd is, maar de hoogte van die rente niet door partijen is bepaald, moet de rente volgens de voor wettelijke rente vastgestelde rentevoet worden berekend.


Artikel 129e

De lener is verplicht het door hem op grond van de overeenkomst verschuldigde terug te geven binnen zes weken nadat de uitlener heeft medegedeeld tot opeising over te gaan, tenzij een ander tijdstip voor de terugbetaling uit de overeenkomst voortvloeit.


Artikel 129f

Indien is overeengekomen dat een lener de geleende geldsom terug zal betalen, wanneer hij daartoe in staat zal zijn, zal de rechter, naar gelang van de omstandigheden, het tijdstip van de opeisbaarheid nader kunnen bepalen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Samengestelde gezinnen Categorie Familievermogensrecht
Titel Draagplichtovereenkomst Categorie Familierecht (overig)
Titel Geldlening Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Gegeven oordeel van het Hof na ambtshalve onderzoek moet worden aangemerkt als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing Instantie Hoge Raad Datum 14-10-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1432
Beding in geldleningsovereenkomst over tussentijdse rentewijziging is niet oneerlijk Instantie Hoge Raad Datum 07-10-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1388
Of men partij is bij de overeenkomst hangt af van verklaringen en gedragingen, hoedanigheid en context waarin men optrad Instantie Hoge Raad Datum 29-10-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1615
Notariële geldleningsovereenkomst is nietig door strijdigheid met dwingend recht Instantie Rechtbank Den Haag Datum 09-10-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:10476
Afgegeven volmacht houdt instemming in met renteverplichting en wijziging opeisbaarheidsdatum van geldlening Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 14-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:1819
Complicaties bij geldlening die niet schriftelijk was vastgelegd Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 07-11-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:9134
Voor een nieuwe geldlening is een nieuw hyptheekrecht vereist Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-02-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:1170

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening Dossiernr. 34442 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Wat als de bankier overlijdt? Auteur(s) J.A. Bult Bron VEP 2023/81
Titel Draagplichtovereenkomst biedt ook vanaf 2022 uitkomst voor partners die met een ongelijk eigenwoningverleden een eigen woning willen kopen Auteur(s) A.J.M. Arends Bron PE Notariaat 2022/9
Titel Eigenwoningperikelen in de praktijk Auteur(s) L. Stokkel, J.M.H.L. Cantineau Bron Estate Planner Digitaal 2021/5
Titel Over het opstellen van achterstellingsovereenkomsten Auteur(s) N.B. Pannevis Bron WPNR 2020/7299
Titel Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst? Auteur(s) L. Stokkel Bron Estate Planner Digitaal 2019/5
Titel Het eigenwoningverleden: een (on)oplosbaar probleem? Auteur(s) L. Stokkel Bron WPNR 2019/7254
Titel Asser/Van Schaick 7-VIII 2018 (Bijzondere overeenkomsten)
Titel Privaatrecht Actueel: Wetsvoorstel consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet (incl. huurkoop) en geldlening ingediend Auteur(s) A.A. van Velten Bron WPNR 2016/7107
Titel Geldlening in een modern jasje Auteur(s) J.G. Gräler Bron WPNR 2015/7058
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel