Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Het gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden (art. 5:56 BW)

Bijgewerkt tot 01-06-2020 Auteur De redactie

1 Het gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden (ladderrecht) Voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak kan het nodig zijn dat een eigenaar het erf van zijn buurman moet gebruiken, omdat de werkzaamheden anders niet kunnen worden uitgevoerd. De buurman moet dat gebruik toestaan, mits dit gebruik tijdelijk is en van tevoren een behoorlijke kennisgeving is gedaan. De eigenaar mag zelf een geschikt tijdstip voor de uitoefening van dit zoge…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 56

Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.


Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel