Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Stichtingen opgericht bij uiterste wil (art. 4:135 BW)

Bijgewerkt tot 01-12-2020 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Inleiding Afdeling 4 van Titel 5 van Boek 4 Burgerlijk Wetboek bestaat uit slechts één wetsartikel: art. 4:135 BW. Dit wetsartikel heeft betrekking op de oprichting van een stichting bij uiterste wilsbeschikking, waarbij voorts de artt. 2:4 lid 1 BW en 2:286 BW van belang zijn. De stichting kan alleen worden opgericht in een bij Nederlandse notariële akte gemaakte uiterste wilsbeschikking. Vóór de invoering van het nieuwe wettelijk erfrecht op 1 januari…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 135

  • 1

    Wanneer een erflater iets heeft vermaakt aan een stichting die hij in een bij notariële akte gemaakte uiterste wilsbeschikking heeft in het leven geroepen, is de stichting erfgenaam of legataris, naar gelang het haar vermaakte aan een erfstelling of aan een legaat beantwoordt.

  • 2

    Heeft hij bij een in andere vorm gemaakte uiterste wil verklaard een stichting in het leven te roepen, dan wordt deze beschikking aangemerkt als een aan de gezamenlijke erfgenamen opgelegde last om die stichting op te richten.

  • 3

    Degene op wie een last om een stichting op te richten rust, kan daartoe op vordering van het openbaar ministerie worden veroordeeld door de rechtbank van het sterfhuis of, indien de erflater zijn laatste woonplaats niet in Nederland had, door de rechtbank Den Haag. De rechter kan bepalen dat het vonnis dezelfde rechtskracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van hem die tot de rechtshandeling gehouden is, of dat een door de rechter aan te wijzen vertegenwoordiger de handeling zal verrichten.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Gehandicaptentestament Categorie Erfrecht
Titel Testament Categorie Erfrecht
Titel Stichting Categorie Ondernemingsrecht
Titel ANBI Categorie Belastingrecht
Titel Goede doelen Categorie Diversen

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-12-2014 Nummer BLKB2014/1415M Samenvatting Het beleid met betrekking tot aftrek van giften in de Wet IB 2001 en het aanmerken van een instelling als ANBI is geactualis…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Reactie en Naschrift op 'De bij dode opgerichte stichting' Auteur(s) R.E. Brinkman, S. Perrick Bron WPNR 2023/7403
Titel Boekbespreking - De bij dode opgerichte stichting' Auteur(s) S. Perrick Bron WPNR 2022/7388
Titel dissertatie: De bij dode opgerichte stichting Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron Wolters Kluwer (2020)
Titel De postmortale stichting; blijft onbekend ook onbemind? Bron Estate Tip 2017/40
Titel De testamentaire stichting Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron Tijdschrift Erfrecht 2010/3
Titel De stichting tot afwikkeling van een nalatenschap Auteur(s) L.C.A. Verstappen Bron WPNR 1996/6245 en 1996/6246
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel