Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Kapitaal BV (art. 2:178 en 2:189 BW)

Bijgewerkt tot 01-12-2022 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Kapitaal Wat betreft het kapitaal van de BV zijn vier kapitaalbegrippen te onderscheiden: maatschappelijk kapitaal geplaatst kapitaal gestort kapitaal opgevraagd kapitaal 2 Maatschappelijk kapitaal Hoewel dit wettelijk niet verplicht is, bepalen de statuten van veel BV’s dat er een maatschappelijk kapitaal is. In dat geval geeft dit maatschappelijk kapitaal de bovengrens aan van het maximaal uit te geven bedrag aan aandelen. De uitgifte van aandelen is nietig, indien de bovengrens…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 178

  • 1

    De statuten vermelden het nominale bedrag van de aandelen. Zijn er aandelen van verschillende soort, dan vermelden de statuten het nominale bedrag van elke soort. Indien de statuten bepalen dat er een maatschappelijk kapitaal is, dan wordt het bedrag daarvan vermeld. De akte van oprichting vermeldt het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan. Zijn er aandelen van verschillende soort, dan worden de bedragen van het geplaatste en het gestorte kapitaal uitgesplitst per soort. De akte vermeldt voorts van ieder die bij de oprichting aandelen neemt de in artikel 196 lid 2 onder b en c bedoelde gegevens met het aantal en de soort van de door hem genomen aandelen en het daarop gestorte bedrag.

  • 2

    Het bedrag van het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan, alsmede het nominale bedrag van de aandelen kunnen luiden in een vreemde geldeenheid. Een vennootschap die is ontstaan voor 1 januari 2002 kan het bedrag van het maatschappelijke kapitaal en het nominale bedrag van de aandelen in gulden vermelden tot ten hoogste twee cijfers achter de komma.


Artikel 189

Wanneer in de statuten wordt gesproken van de houders van zoveel aandelen als tezamen een zeker gedeelte van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap uitmaken, wordt, tenzij het tegendeel uit de statuten blijkt, onder kapitaal verstaan het geplaatste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Uitgifte van aandelen kan onrechtmatig zijn jegens pandhouder Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 07-10-2015 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2015:5797
Nieuwe bestuurder had moeten onderzoeken of was voldaan aan stortingsplicht Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 17-08-2011 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3302

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De balans van de Flex-BV - Over het bijeenbrengen en -houden van vermogen van de BV Auteur(s) P.H.N. Quist Bron WPNR 2022/7389
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel