Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Definitie onroerende zaak (art. 3:3 BW)

Bijgewerkt tot 09-04-2024 Auteur De redactie

1 Definitie onroerende zaakOnroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken (art. 3:3 lid 1 BW). In deze omschrijving zijn twee vereisten te onderscheiden. Wordt aan deze vereisten voldaan, dan is sprake van een onroerende zaak. Alle andere zaken zijn roerend (art. 3:3 lid 2 BW). De twee vereisten zijn:…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3

  • 1

    Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

  • 2

    Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Duurzame energie Categorie Registergoederenrecht
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht
Titel Woonboten Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Drijvende woning bij hoge waterstand onroerend Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 09-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:171
Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend Instantie Rechtbank Overijssel Datum 15-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2022:3361
Woonwagen is onroerende zaak en waarde hiervan wordt terecht betrokken in aanslag OZB aan grondeigenaar Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 19-08-2020 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2020:4307
Woonark is geen onroerende zaak, zodat huurder geen recht heeft op huurtoeslag Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 23-04-2020 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2020:1639
Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW Instantie Hoge Raad Datum 05-04-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:515
Mondelinge verkoop van een chalet leidt tot een ongeldige koopovereenkomst Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-02-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:400
Volgens Hof is tijdelijk schoolgebouw naar aard en inrichting toch onroerend Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 22-01-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:173
Zonnepanelen zijn onroerend door natrekking Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 17-04-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:3558
Gebruik van containervelden voor sierteelt is aan te merken als landbouw in de zin van art. 7:312 BW Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 14-09-2016 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2016:8509
Zonnepark is onroerend nu deze bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven Instantie Rechtbank Gelderland Datum 28-06-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:3469
Woonark is geen onroerende zaak, nu deze kan meebewegen met de waterstand Instantie Raad van State Datum 08-06-2016 Nummer ECLI:NL:RVS:2016:1562
Waterwoning wordt aangemerkt als onroerende zaak vanwege zijn duurzaamheid Instantie Raad van State Datum 30-03-2016 Nummer ECLI:NL:RVS:2016:861
Mantelzorgwoning aangemerkt als roerende zaak mede vanwege tijdelijke karakter bouwvergunning Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 27-08-2014 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2014:4103
Stacaravan wordt als onroerende zaak aangemerkt zodat overdrachtsbelasting is verschuldigd Instantie Hoge Raad Datum 07-03-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:501
Strandpaviljoen roerend of onroerend? Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-02-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:325
Prorail/Rijswijk Wonen Instantie Hoge Raad Datum 06-12-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BX7474
Een Marina is geen onroerende zaak Instantie Hoge Raad Datum 09-03-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV8198
Woonark is bestemd om te drijven, zodat deze moet worden aangemerkt als schip en dus roerende zaak Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 30-12-2010 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2010:BQ0443
Havenkranen onroerend ondanks beweegbaarheid Instantie Hoge Raad Datum 24-12-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BO3644
Portacabin Instantie Hoge Raad Datum 31-10-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:ZC2478

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet verduidelijking voorschriften woonboten Dossiernr. 34434 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Themanummer Duurzaamheid Bron WPNR 2023/7407
Titel Is een drijvend zonnepark roerend of onroerend? Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen Bron WPNR 2023/7405
Titel Opstalrecht – Eigendom – Roerend/Onroerend – Natrekking – Overdrachtsbelasting Auteur(s) J.C. van Straaten Bron WPNR 2023/7403
Titel Wetsvoorstel Drijvende opstallen: een juridisch fundament voor bouwen op water, Deel II: Boek 5 voor ‘Registergoederen’ Auteur(s) H.D. Ploeger, P.J. van der Plank Bron WPNR 2022/7356
Titel Waarom wordt er (nog) niet op grote schaal op water gebouwd? Auteur(s) L.M. de Hoog Bron PE Notariaat 2021/41
Titel Van thuiswerkplek aan de keukentafel naar een Tiny office in de achtertuin Auteur(s) K.A. Gans Bron VGFC 2021/24
Titel Wetsvoorstel Drijvende opstallen: een juridisch fundament voor bouwen op water, Deel I: Onroerende Drijvende opstallen Auteur(s) H.D. Ploeger, P.J. van der Plank Bron WPNR 2021/7319
Titel Duurzaam goederenrecht: moeten drijvende zonneparken te boek worden gesteld? Auteur(s) J.W.A. Biemans, J. Veenhof Bron WPNR 2021/7319 
Titel Zijn kerkorgels roerend of onroerend? Auteur(s) E.R. Helder Bron WPNR 2020/7265
Titel Tiny houses. Does size matter? Auteur(s) V. Tweehuysen Bron WPNR 2017/7157
Titel Naschrift op 'Kan een drijvende woning in appartementen worden gesplitst? Auteur(s) L.C.A. Verstappen Bron WPNR 2017/7155
Titel Reactie op 'Kan een drijvende woning in appartementen worden gesplitst? Auteur(s) S.C.J.J. Kortmann , V. Tweehuysen Bron WPNR 2017/7155
Titel Kan een drijvende woning in appartementen worden gesplitst? (rechtsvragenrubriek) Auteur(s) L.C.A. Verstappen Bron WPNR 2017/7150
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel