Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ruil (art. 7:49 - 7:50 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

De definitie van de ruilovereenkomst, zoals opgenomen in art. 7:49 BW, stemt inhoudelijk overeen met de omschrijving uit art. 1577 (oud) BW. Uit deze definitie blijkt duidelijk dat ruil te typeren is als een wederkerige overeenkomst: ieder van beide partijen neemt een verbintenis op zich ter verkrijging van een daartegenover bedongen vordering op de wederpartij. De civielrechtelijke ruil kent van oudsher twee (hoofd)verschijningsvormen. Enerzijds is er de 'koop met inruil', waarbij geen bijbeta…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 49

Ruil is de overeenkomst waarbij partijen zich verbinden elkaar over en weer een zaak in de plaats van een andere te geven.


Artikel 50

De bepalingen betreffende koop vinden overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat elke partij wordt beschouwd als verkoper voor de prestatie die zij verschuldigd is, en als koper voor die welke haar toekomt.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Nietigheid en/of vernietiging ruilovereenkomst grond niet mogelijk indien dit onaanvaardbare gevolgen met zich brengt Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 27-07-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:7167
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel