Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)

Bijgewerkt tot 21-04-2020 Auteur De redactie

1 Onvoorziene omstandigheden Een partij kan de rechter op grond van art. 6:258 BW verzoeken tot wijziging van de gevolgen van de overeenkomst of tot (gedeeltelijke) ontbinding. Een geslaagd beroep hierop vereist onvoorziene omstandigheden. Van onvoorziene omstandigheden is volgens de parlementaire geschiedenis sprake indien partijen het intreden van die omstandigheden niet in de overeenkomst hebben verdisconteerd (Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 968). Hieronder vallen ook meer individuele omsta…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 258

  • 1

    De rechter kan op vordering van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend.

  • 2

    Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van degene die zich erop beroept.

  • 3

    Voor de toepassing van dit artikel staat degene op wie een recht of een verplichting uit een overeenkomst is overgegaan, met een partij bij die overeenkomst gelijk.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Coronacrisis komt voor risico koper, beroep op overmacht en onvoorziene omstandigheden slaagt niet Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 20-05-2020 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2020:2647
Beroep op onvoorziene omstandigheden door coronacrisis afgewezen door NCC Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 29-04-2020 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2020:2406

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-04-2021 Nummer 2021-0000066157 Samenvatting In een casus waarbij FBN Juristen betrokken is geweest, heeft het Ministerie van Financiën met toepassing van de hardhe…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Coronacrisis als onvoorziene omstandigheid in het overeekomstenrecht Auteur(s) M.V.R. Snel Bron WPNR 2020/7300
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel