Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Lijfrente (art. 7:990 - 7:992 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur De redactie

1 Lijfrente (art. 7:990 BW)Lijfrente is een recht op een periodieke uitkering in geld, dat afhankelijk is van het in leven zijn van één of meer personen. Het recht kan daarnaast van andere factoren afhankelijk worden gemaakt. Lijfrente kan worden gevestigd krachtens een overeenkomst van levensverzekering, maar dit is niet altijd het geval. Zo kan een lijfrente ook worden geschonken, of ontstaan door een uiterste wilsbeschikking. Daarom is lijfrente ondergebracht in een aparte tite…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 990

Lijfrente is het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld.


Artikel 991

  • 1

    Indien een uitkering op de vervaldag niet is betaald en ook binnen een maand na een schriftelijke aanmaning nog niet is voldaan, kan de gerechtigde de lijfrente, voor zover nog verschuldigd, bij een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar omzetten in een vordering tot vergoeding van het bedrag dat is vereist voor het kopen van een gelijke lijfrente.

  • 2

    Nochtans is de schuldenaar van de lijfrente bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten indien hij op redelijke gronden betwijfelt of het lijf nog in leven is.


Artikel 992

Over een periode waarin het lijf overlijdt, is de rente slechts verschuldigd naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij heeft geleefd. Indien de rente vooruit moest worden betaald blijft zij over de gehele termijn verschuldigd.


Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel