Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Finale verrekenbedingen (art. 1:142 en 1:143 BW)

Bijgewerkt tot 01-03-2024 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 InleidingEchtgenoten/geregistreerd partners kunnen in huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden een finaal verrekenbeding overeenkomen. Op grond daarvan delen zij bij het eindigen van hun huwelijk/geregistreerd partnerschap hun vermogen met elkaar. Uitgangspunt bij het vormgeven van een finaal verrekenbeding is de contractsvrijheid. De wet laat de nadere invulling van het finaal verrekenbeding – zoals de omvang van het te verrekenen vermogen, de waarderingsmaatstaf of een eventuele…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 142

 • 1

  Als tijdstip waarop de samenstelling en de omvang van het te verrekenen vermogen worden bepaald, geldt:

  • a.

   in geval van het eindigen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden: het tijdstip van overlijden;

  • b.

   in geval van beëindiging van het huwelijk door echtscheiding: het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding;

  • c.

   in geval van scheiding van tafel en bed: het tijdstip van indiening van het verzoek tot scheiding van tafel en bed;

  • d.

   in geval van opheffing van de wederzijdse verplichting tot verrekening als bedoeld in artikel 139: het tijdstip van indiening van het verzoek tot opheffing van die verplichting;

  • e.

   in geval van beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden: het tijdstip waarop de overeenkomst tot beëindiging wordt gesloten;

  • f.

   in geval van ontbinding van het geregistreerd partnerschap op verzoek: het tijdstip van indiening van het verzoek;

  • g.

   in geval van vermissing en een daarop gevolgd huwelijk of geregistreerd partnerschap: het tijdstip waarop de beschikking, bedoeld in artikel 417, eerste lid, in kracht van gewijsde is gegaan;

  • h.

   in geval van opheffing van de wederzijdse verplichting tot verrekening bij huwelijkse voorwaarden: het tijdstip, bedoeld in artikel 120, eerste lid.

 • 2

  Van het eerste lid, aanhef en onder b tot en met f, kan bij op schrift gestelde overeenkomst worden afgeweken.


Artikel 143

 • 1

  Vanaf de in het eerste lid van artikel 142 vermelde tijdstippen kan ieder der echtgenoten verzoeken dat het te verrekenen vermogen van de andere echtgenoot wordt beschreven.

 • 2
 • 3

  Hetgeen in de vorige leden omtrent een echtgenoot is bepaald, geldt op overeenkomstige wijze na zijn overlijden voor zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

 • 4

  Van het eerste tot en met het derde lid kan niet worden afgeweken.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Verrekenbedingen Categorie Familievermogensrecht
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen finale verrekening vanwege negatief vermogen V Instantie Hoge Raad Datum 01-12-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1666
Uitleg finaal verrekenbeding bij negatief vermogen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 22-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:12801
Geen dwaling ondanks onbillijke gevolgen finaal verrekenbeding Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 28-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2023:4053
Door finaal verrekenbeding vallen schuld en vordering tussen echtgenoten tegen elkaar weg Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-03-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:765
Vergoedingsrechten ook bij finaal verrekenbeding? Instantie Hoge Raad Datum 07-10-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1389
Bedoeling echtgenoten niet in overeenstemming met tekst finaal verrekenbeding Instantie Rechtbank Gelderland Datum 02-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:2751
Geschil over afwikkeling finaal verrekenbeding opgenomen in huwelijkse voorwaarden Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 14-01-2022 Nummer ECLI:NL:PHR:2022:34
Finaal verrekenbeding is volgens Rechtbank quasi-legaat (art. 4:126 lid 2 sub a BW) Instantie Rechtbank Gelderland Datum 03-11-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:5835
Klacht tegen notaris over totstandkoming partnerschapsvoorwaarden Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 03-05-2021 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2021:13
Rekening-courantschuld bij eigen vennootschap en finaal verrekenbeding Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 22-01-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:3422
Finaal verrekenbeding omvatte geen vergoedingsrechten Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 08-10-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:8203
Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven Instantie Hoge Raad Datum 20-04-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:643
Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:281
Ondanks finaal verrekenbeding wordt bij einde huwelijk ook niet-nageleefd periodiek verrekenbeding uitgevoerd Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 14-02-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:754
Haviltex bij huwelijks voorwaarden omdat partijen twijfelen over uitleg Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 13-01-2016 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2016:107
Bij verrekening waarde van kapitaalpolissen geldt de contante waarde en niet de afkoopwaarde als niet afgekocht hoeft te worden Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-04-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:1477
Voor de waardering van de woning ter bepaling van de omvang van de legitieme portie wordt aangesloten bij hetgeen partijen zijn overeengekomen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 07-04-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:1995
Waardering onroerende zaken en belastinglatenties bij niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding Instantie Hoge Raad Datum 28-11-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:3462
Houden de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding bij echtscheiding in? Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 01-07-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:3712
Vallen bij een echtscheiding lijfrentepolissen onder finaal verrekenbeding? Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-04-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6653
Finaal verrekenbeding op basis pseudo-gemeenschap Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB9781
Uitleg van finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden voldoende Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB9781
Berekening belastingclaim afkoopwaarde voor vaststelling verrekenvordering dient te geschieden aan de hand van waarde op peildatum Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AU6095

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Huwelijksvermogensrechtelijke bedingen en quasi-legaat: de teerling is geworpen Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron WPNR 2023/7422
Titel Het finaal verrekenbeding een quasi-legaat? Praktische gevolgen en (on)mogelijkheden Auteur(s) S.H. Hoogeveen, N. van den Berg Bron JBN 2022/16
Titel Twister voor de estate planner met alsof-beding en huwelijksgoederengemeenschap Auteur(s) T.C. Hoogwout Bron KWEP 2022/2
Titel Finaal verrekenbeding, vergoedingsvorderingen en HR 5 april 2019 Auteur(s) B. Breederveld Bron EB 2022/42
Titel Een lichtpuntje voor de legitimaris? Alsof is quasi-legaat? Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron Estate Tip 2021/40
Titel Pseudo-reprise bij finaal als/of-verrekenbeding? Auteur(s) B.E. Reinhartz Bron JPF 2021/42
Titel Is 'alsof' 'alsof' of een beetje 'alsof'? Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron EstateTip 2020/37
Titel Over de vormgeving van huwelijksvermogensrechtelijke finale alsof verrekenbedingen Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2018/7208
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel