Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verrekening inkomsten of vermogen (art. 1:132 - 1:133 BW)

Bijgewerkt tot 18-06-2023 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 AlgemeenAfdeling 1.8.2 BW, dat de verrekenbedingen tot onderwerp heeft, is in werking getreden op 1 september 2002. De regeling is grotendeels codificatie van jurisprudentie tot en met 2002.De afdeling is in beginsel van regelend recht (art. 1:132 lid 2 BW). Alleen de bepalingen van art. 1:138 lid 2 BW, art. 1:139 BW, art. 1:140 BW, art. 1:141 lid 6 BW en art. 1:143 BW zijn van dwingend recht.Afdeling 1.8.2 BW is van toepassing op huwelijkse voorwaarden of partne…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 132

 • 1

  Deze afdeling is van toepassing op huwelijkse voorwaarden die een of meer verplichtingen inhouden tot verrekening van inkomsten of van vermogen.

 • 2

  Tenzij anders is bepaald, kan van deze afdeling bij huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk of door de aard der bedingen worden afgeweken.


Artikel 133

 • 1

  De verplichting tot verrekening van inkomsten of van vermogen is wederkerig.

 • 2

  De verplichting tot verrekening heeft uitsluitend betrekking op inkomsten die of op vermogen dat de echtgenoten tijdens het bestaan van deze verplichting hebben verkregen. De verplichting tot verrekening heeft geen betrekking op vermogen dat krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift wordt verkregen en ook niet op de vruchten daaruit of de voor dat vermogen of voor die vruchten in de plaats getreden goederen. Evenmin heeft de verplichting tot verrekening betrekking op vermogen dat bestaat uit rechten op het vestigen van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 29 en 30 van Boek 4, vruchtgebruik dat op grond van die bepalingen is gevestigd, alsmede hetgeen wordt verkregen ingevolge de artikelen 34, 35, 36, 38, 63 tot en met 92 en 126, eerste lid en tweede lid, onderdelen a en c, van Boek 4.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Verrekenbedingen Categorie Familievermogensrecht
Titel Pensioen Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex Instantie Hoge Raad Datum 13-03-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:417
Berekening vordering van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:161
Geen verdeling of verrekening door Hof wegens ontbreken vermogensbeschrijving Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 16-03-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:1028
Haviltex bij huwelijks voorwaarden omdat partijen twijfelen over uitleg Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 13-01-2016 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2016:107
Beroep op vervalbeding van twee jaar gekoppeld aan verrekenbeding is niet strijdig met redelijkheid en billijkheid Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 14-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:2993
Verrekening waarde van aandelen in BV Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 19-11-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:5467
HR bevestigt oordeel van het Hof dat huwelijkse voorwaarden en vaststellingsovereenkomst ongeldig zijn Instantie Hoge Raad Datum 15-11-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:CA3767
Twee methoden om bij de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden het te verrekenen bedrag te berekenen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 23-07-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:5346
Beleggingspanden vallen in het te verrekenen vermogen, nu de man geen deugdelijke administratie heeft bijgehouden Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 19-06-2013 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2013:CA4010
Vrouw slaagt niet in weerleggen vermoeden dat saldi op haar rekening is ontstaan uit overgespaard inkomen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-02-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ5417
Aflossing van hypotheekschuld vormt geen kosten van de huishouding Instantie Hoge Raad Datum 29-06-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BW9769
Reservering voor een fiscale oudedagsvoorziening geldt als verteerd inkomen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 03-11-2009 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2009:BL1024
Kosten voor gebruikelijk onderhoud aan echtelijke woning zijn huishoudkosten Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 10-03-2009 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5966
Alleen noodzakelijke kosten voor onderhoud echtelijke woning worden aangemerkt als huishoudkosten Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 04-03-2009 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2009:BH5657
Een vennootschapscontract dat afwijkt van het bij huwelijksvoorwaarden overeengekomen periodiek verrekenbeding kan toepassing van het periodiek verrekenbeding niet opzij zetten Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 10-12-2008 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2008:BG8998
Uitleg inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden: rentebetaling en premie kwamen ten laste van maatschap waarin verrekenplichtige echtgenoot zijn praktijk uitoefende Instantie Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum 23-05-2008 Nummer ECLI:NL:RBSHE:2008:BD2709
Uitleg van finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden voldoende Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB9781
Uitleg huwelijkse voorwaarden en facultatief periodiek verrekenbeding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-06-2006 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2006:AY3871
Hof Arnhem 13-06-2006, nr 1071/2005 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 13-06-2006 Nummer ECLI:NL:GHARN:2006:AY5543
Hundscheid/Schwanen II Instantie Hoge Raad Datum 27-01-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AU5698
Hof Amsterdam 28-07-2005, nr 04/02887 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-07-2005 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2005:AU0463
Slot/Ceelen Instantie Hoge Raad Datum 02-03-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB0378
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel