Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verplichtingen van de verkoper (art. 7:9 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 AlgemeenOp grond van art. 7:9 BW heeft de verkoper twee hoofdverplichtingen. De verkoper dient de zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en hij dient de zaak aan de koper af te leveren. Een aanvullend vereiste staat in art. 7:17 BW: de verkochte zaak moet conform zijn. Daarnaast heeft de verkoper verplichtingen op grond van artt. 7:14 en 7:15 BW en de meer algemene verplichtingen die voortvloeien uit de wederkerige overeenkomst (zie hiervoor art. 6:27 e.v. BW). 2 De verplichting…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 9

 • 1

  De verkoper is verplicht de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en af te leveren. Onder toebehoren zijn de aanwezige titelbewijzen en bescheiden begrepen; voor zover de verkoper zelf daarbij belang behoudt, is hij slechts verplicht om aan de koper op diens verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te geven.

 • 2

  Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in het bezit van de koper.

 • 3

  In geval van koop met eigendomsvoorbehoud wordt onder aflevering verstaan het stellen van de zaak in de macht van de koper.

 • 4

  Bij een consumentenkoop levert de verkoper de zaken onverwijld en in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst af. De partijen kunnen een andere termijn overeenkomen. Op de termijn van dertig dagen is Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 (PbEG L 124) van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden van overeenkomstige toepassing.

 • 5

  Indien de consumentenkoop tot stand is gekomen via een andere persoon, handelend in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die daarbij optreedt namens of voor rekening van de verkoper, kan de consument zich ook jegens die andere persoon beroepen op het in de leden 1–4 bepaalde.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Door inbreng pand in andere vennootschap werd het voorkeursrecht van koop geschonden Instantie Rechtbank Gelderland Datum 23-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:4495

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Energielabel zoeken Bron Rijksoverheid Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel