Kennisbank voor het notariaat

Rechtspraak

Zoekresultaten (4284)

Wetgeving


RechtsgebiedenInstantieZoekresultaten (4284)

Titel Instantie Datum Nummer
Woonappartementen zijn zelfstandige onroerende zaken indien zij beschikken over eigen voorzieningen die deze geschikt maken voor zelfstandige bewoning Instantie Hoge Raad Datum 15-09-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1237
Voor berekening waarde legaten is art. 4:6 BW relevant Instantie Hoge Raad Datum 25-08-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1130
Haviltex-maatstaf mag worden uitgesloten in overeenkomst Instantie Hoge Raad Datum 25-08-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1131
Machtigingsverzoek om namens rechthebbende afstand te doen van erfrechtelijke aanspraken afgewezen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2023:4479
Bij verrekening gaat belastingkorting voor op heffingskortingen Instantie Hoge Raad Datum 18-08-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1092
BOR geldt alleen voor vermogensbestanddelen die voor ondernemingsdoeleinden worden aangehouden, verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen Instantie Hoge Raad Datum 18-08-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1054
Tijdelijk kortdurend en gemeubileerd verhuren van appartementen kwalificeert als belaste short-stay verhuur Instantie Rechtbank Gelderland Datum 17-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:4688
Verkrijging van economische eigendom van woning belast naar het algemene tarief Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 17-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5805
Achter de woning gelegen percelen kwalificeren deels niet als aanhorigheid Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 16-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5710
Verlaagd tarief geldt niet voor oorspronkelijke woning die is omgebouwd tot kantoorgebouw Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 16-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5708
Toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften niet reeds voor huwelijk tot stand gekomen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 15-08-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:1565
Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 11-08-2023 Nummer ECLI:NL:PHR:2023:711
Koper hoeft (vooralsnog) niet mee te werken aan levering percelen speculatiegrond Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 10-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:7910
Uitvoeren en waarborgen van omgangsregeling valt binnen takenpakket mentor Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 08-08-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:1563
Kantonrechter onbevoegd om kennis te nemen van verzoek tot ontslag van testamentair bewindvoerder Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 28-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:6986
Geen dwaling ondanks onbillijke gevolgen finaal verrekenbeding Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 28-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2023:4053
Geen recht op hypotheekrenteaftrek: niet voldaan aan 90%-eis Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 27-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5332
Verkoper handelt in strijd met art. 7:15 BW, koper heeft erfdienstbaarheid niet uitdrukkelijk aanvaard Instantie Rechtbank Gelderland Datum 26-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:4310
Geen beroep op verlaagde tarief WBR, omdat de woning in kwestie nooit zelf is bewoond Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 20-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:5106
Voormalig bankgebouw onvoldoende verbouwd: naar aard bestemd als niet-woning Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 20-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2023:3142
Bestuurder heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door verkoop deelneming tegen te lage koopprijs Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-07-2023 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2023:2365
Economisch eigendom vereist voor toepassing scheidingsregeling voor eigenwoningregeling Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-07-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:6102
Geen gegronde reden voor ministerieweigering bij opdracht tot executie door beslaglegger Instantie Rechtbank Overijssel Datum 18-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2023:2835
Onderzoeksplicht notaris bij aandelenoverdracht; geen nader onderzoek naar interne besluitvorming Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 17-07-2023 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2023:12
Notaris had dienstweigering voldoende moeten onderbouwen Instantie Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 14-07-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:39