Kennisbank voor het notariaat

Rechtspraak

Zoekresultaten (4085)

WetgevingRechtsgebiedenZoekresultaten (4085)

Titel Instantie Datum Nummer
Adviseur schiet tekort in advisering over partnerverklaring samenwoners Instantie Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening Datum 06-03-2023 Nummer 2023-0012
Adviseur schendt zorglicht: ongehuwd partner is geen begunstigde bij levensverzekering Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 28-02-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:410
Onherroepelijke uitdelingslijst vormt basis voor aanslag erfbelasting Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 27-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2023:699
Beschikking over een gemeenschappelijk gedeelte moet met medewerking van alle appartementseigenaars Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:286
Navorderingsaanslag vernietigd wegens niet voortvarend handelen Inspecteur Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 23-02-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:277
Bank schendt zorgplicht door niet te wijzen op begunstigingsclausule samenwonende partner Instantie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Datum 22-02-2023 Nummer 2023-0153
Natuurlijk persoon behoort niet tot concern zodat reorganisatievrijstelling niet van toepassing is Instantie Hoge Raad Datum 10-02-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:212
Schenking tussen echtgenoten door verkoop onroerende zaken tegen te lage prijs Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-02-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:1108
Geen rentevergoeding over verminderde IB-aanslag als gevolg van geboden rechtsherstel in box 3 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-02-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:1110
Aanwezigheid van overduidelijke fouten niet vereist voor intrekking van een tussentijdse uitdelingslijst door vereffenaar Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:145
Geen vergoedingsrecht op gemeenschap met betrekking tot erfenis onder uitsluitingsclausule Instantie Hoge Raad Datum 27-01-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:96
Intern gegenereerde goodwill is geen bezitting bij beoordeling bezitseis art. 4 WBR Instantie Hoge Raad Datum 27-01-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:103
Uitzondering op beleggingsverbod van art. 17 lid 3 WNA voor notaris Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 24-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:105
Consolidatieregeling van art. 4 WBR mist toepassing, omdat verkrijger voorafgaand geen belang had in de rechtspersoon Instantie Rechtbank Gelderland Datum 23-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:292
Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing Instantie Hoge Raad Datum 20-01-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:64
Geen recht op vergoeding van invorderingsrente bij ambtshalve teruggaaf Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 17-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:203
Rentevergoeding over verminderde IB-aanslag als gevolg van geboden rechtsherstel in box 3 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 17-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:349
Parkeerterrein met klinkers is een gebouw Instantie Rechtbank Gelderland Datum 11-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:66
Overdracht van aandelen aan katvanger was onrechtmatig jegens schuldeisers Instantie Rechtbank Den Haag Datum 11-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:168
Indien in de huurprijs ook een vergoeding is begrepen voor bijkomende diensten geldt voor de leegwaarderatio de ‘kale’ huurprijs Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 10-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:139
Bij berekening rechtsherstel box 3 kwalificeert aandeel in VvE-reserves als spaartegoed Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 10-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:138
Betaalde hypotheekrente voor ex-partner niet aftrekbaar als kosten eigen woning of alimentatie door opschortende voorwaarde in echtscheidingsconvenant Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 05-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:51
Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:6
Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden Instantie Hoge Raad Datum 23-12-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1936
Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 20-12-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:10934