Kennisbank voor het notariaat

Rechtspraak

Zoekresultaten (4447)

Wetgeving


RechtsgebiedenInstantieZoekresultaten (4447)

Titel Instantie Datum Nummer
Bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen Instantie Hoge Raad Datum 09-02-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:218
Gehele perceel is onbebouwde grond omdat de na sloop resterende bebouwing/muur ten opzichte van omvang totale terrein verwaarloosbaar is Instantie Hoge Raad Datum 09-02-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:216
Reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling kunnen bezwaarlijk ongedaan worden gemaakt Instantie Hoge Raad Datum 09-02-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:208
Toepassing legitieme regeling op niet-opeisbare legaten Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 31-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2024:354
Notaris heeft beleggingsverbod van art. 17 lid 3 Wna niet overtreden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 30-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2024:183
Activeren van hotelgebouw leidt tot verkrijging economische eigendom Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 25-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:435
Herroepen van schenking om zuiver fiscale redenen leidt niet tot herleven van (volledige) eigenwoningvrijstelling Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:341
Vernietiging koopovereenkomst speculatiegrond door misleidende handelspraktijken van verkoper Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2024:149
Levering perceel met bouwvlak en natuurvlak vormt één belaste btw-prestatie Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 23-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:611
Prejudiciële vragen inzake (on)eerlijkheid huurverhogingsbeding Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 11-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2024:129
Vrouw die benedenverdieping huurde van man leefde niet duurzaam gescheiden van hem Instantie Rechtbank Limburg Datum 08-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2024:64
Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting van toepassing omdat woning volledig wordt gesloopt Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 04-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:48
BV voldoet aan doeleis art. 4 WBR bij exploitatie van parkeergarages Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 03-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:69
Sprake van onbehoorlijk bestuur omdat bestuurder niet handelde in het belang van de BV Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 02-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:13
Voor toepassing kavelruilvrijstelling moet ook de kavelruilovereenkomst in de openbare registers zijn ingeschreven Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 29-12-2023 Nummer ECLI:NL:PHR:2023:1225
Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is Instantie Hoge Raad Datum 22-12-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1789
Niet-erkend biologisch kind van erflater is bloedverwant en wordt belast als kind in juridische zin Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 22-12-2023 Nummer ECLI:NL:PHR:2023:1201
Onterving door werking cautio Socini Instantie Hoge Raad Datum 22-12-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1807
Geen rekening en verantwoording aan echtgenoot verschuldigd, wel inlichtingenplicht Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2023:4283
Notaris niet tot vereffenaar benoemd, zodat regels voor vereffenaar niet gelden Instantie Rechtbank Limburg Datum 21-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2023:7449
Notariële akte sprak per abuis van verdeling, maar aandelen desondanks overgedragen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:10971
Een zuivere splitsing met onzuivere beschrijving Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:10781
Wegens gewijzigde omstandigheden kwam geen betekenis toe aan testament Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:10832
Beletregeling kan niet door middel van volmacht worden omzeild Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 19-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:3403
Notaris vraagt terecht door over herkomst middelen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:10778