Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Onwaardigheid (art. 4:3 BW)

Bijgewerkt tot 13-10-2023 Auteur mr. dr. N.V.C.E. (Nathalie) Bauduin

1 Geen voordeel trekken uit een nalatenschapOnwaardigheid brengt mee dat een persoon vanaf het openvallen van de nalatenschap geen voordeel uit de nalatenschap mag trekken. Onder 'voordeel trekken’ uit een nalatenschap wordt verstaan een verkrijging als erfgenaam, legitimaris, legataris of lastbevoordeelde. Deze bepaling ziet ook op de andere wettelijke rechten (afdeling 4.3.2 BW) en het ouderlijk vruchtgenot, art. 1:253l BW. Het is niet duidelijk of een…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3

 • 1

  Van rechtswege zijn onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken:

  • a.

   hij die onherroepelijk veroordeeld is ter zake dat hij de overledene heeft omgebracht, heeft getracht hem om te brengen, dat feit heeft voorbereid of daaraan heeft deelgenomen;

  • b.

   hij die onherroepelijk veroordeeld is wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf waarop naar de Nederlandse wettelijke omschrijving een vrijheidsstraf is gesteld met een maximum van ten minste vier jaren, dan wel wegens poging tot, voorbereiding van, of deelneming aan een dergelijk misdrijf;

  • c.

   hij van wie bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat hij tegen de erflater lasterlijk een beschuldiging van een misdrijf heeft ingebracht, waarop naar de Nederlandse wettelijke omschrijving een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste vier jaren is gesteld;

  • d.

   hij die de overledene door een feitelijkheid of door bedreiging met een feitelijkheid heeft gedwongen of belet een uiterste wilsbeschikking te maken;

  • e.

   hij die de uiterste wil van de overledene heeft verduisterd, vernietigd of vervalst.

 • 2

  Rechten door derden te goeder trouw verkregen voordat de onwaardigheid is vastgesteld worden geëerbiedigd. In geval echter de goederen om niet zijn verkregen, kan de rechter aan de rechthebbenden, en ten laste van hem die daardoor voordeel heeft genoten, een naar billijkheid te bepalen vergoeding toekennen.

 • 3

  Een onwaardigheid vervalt, wanneer de erflater aan de onwaardige op ondubbelzinnige wijze zijn gedraging heeft vergeven.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wettelijk erfrecht Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Ontoerekeningsvatbare die zijn vrouw in een psychose heeft gedood onwaardig om te erven Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-05-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:4522
Erfgenaam niet onwaardig na om het leven brengen van erflater als gevolg van ziekelijke stoornis (psychose) Instantie Rechtbank Gelderland Datum 26-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:498
Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 29-09-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:7809
Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:3936
Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 14-11-2019 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2019:23
Onherroepelijke veroordeling M wegens moord op V door vergiftiging Instantie Hoge Raad Datum 19-12-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:3197

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Doorwerking van onwaardigheid in de zin van artikel 4:3 BW (of juist het ontbreken daarvan) in het huwelijksvermogensrecht Auteur(s) E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen Bron WPNR 2024/7455
Titel Dient artikel 4:3 lid 1 sub a BW te worden aangepast? Auteur(s) F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers Bron Tijdschrift Erfrecht 2023/5
Titel Onwaardigheid in België en Nederland na 'De Roemeense erflater' Auteur(s) M. de Vries, D. Leire Bron Tijdschrift Erfrecht 2022/3
Titel Is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling steeds vereist voor onwaardigheid van rechtswege ex artikel 4:3 lid 1 sub a BW? Auteur(s) F.W. Brans, Ph.A.J. Raaijmaakers Bron Tijdschrift Erfrecht 2022/6
Titel Strafrechtelijk niet veroordeeld, maar erfrechtelijk wel beboet? Auteur(s) M. de Vries Bron Tijdschrift Erfrecht 2021/1
Titel Onwaardigheid: hoe voordelig is het zijn van executeur en bewindvoerder? Auteur(s) M. de Vries Bron WPNR 2020/7294
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel