Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schulden en ontbonden gemeenschap  (art. 1:102 BW)

Bijgewerkt tot 01-10-2022 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Inleiding Art. 1:102 BW regelt de aansprakelijkheid voor schulden van de wettelijke gemeenschap nadat de gemeenschap is ontbonden op grond van art. 1:99 BW. 2 Aansprakelijkheid op grond van art. 1:102 BW Een gevolg van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is dat hiermee het tot dat moment geldende systeem van de aansprakelijkheid van de echtgenoten wordt doorbroken. Voor de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is ieder van de echtgenoten aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden die…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 102

Na ontbinding van de gemeenschap blijft ieder der echtgenoten voor het geheel aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden waarvoor hij voordien aansprakelijk was. Voor andere gemeenschapsschulden is hij hoofdelijk met de andere echtgenoot verbonden, met dien verstande evenwel dat daarvoor slechts kan worden uitgewonnen hetgeen hij uit hoofde van verdeling van de gemeenschap heeft verkregen, onverminderd de artikelen 190, eerste lid, en 191, eerste lid, van Boek 3. De rechtsvordering tot voldoening van de in de tweede volzin bedoelde schuld verjaart tegelijkertijd met de rechtsvordering tegen de echtgenoot, in wiens persoon de in die volzin bedoelde gemeenschapsschuld is ontstaan.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Zaaksvervanging Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Dozy-clausule heeft toch werking ondanks dat vordering via subrogatie is verkregen Instantie Hoge Raad Datum 15-10-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1527
Beperking art. 1:102 (tweede zin, slot) BW ziet slechts op verhaal Instantie Hoge Raad Datum 14-06-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:958
Ex-partner verkrijgt levensverzekeringsuitkering doordat polis was verdeeld Instantie Rechtbank Den Haag Datum 30-01-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:4943
Vrouw heeft bijdrageplicht in gemeenschapsschuld terwijl de vordering jegens haar is verjaard na ontbinding van de huwelijksgemeenschap Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 22-05-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Waardering van goederen en schulden van eenmanszaak bij verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-04-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:1806

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Dossiernr. 28867 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel