Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Oprichting rechtspersoon (art. 2:4 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Motieven voor oprichting rechtspersoon Aan de oprichting van een rechtspersoon kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen. Redenen voor de oprichting van een rechtspersoon kunnen onder meer zijn de beperking van de aansprakelijkheid, de wijze van financiering, de fiscale aspecten, de organisatorische mogelijkheden van de rechtspersoon en de continuïteit van de met de rechtspersoon verbonden onderneming. 1.1 Beperking aansprakelijkheid Het klassieke motief om…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 4

 • 1

  Een rechtspersoon ontstaat niet bij het ontbreken van een door een notaris ondertekende akte voor zover door de wet voor de totstandkoming vereist. Het ontbreken van kracht van authenticiteit aan een door een notaris ondertekende akte verhindert het ontstaan van de rechtspersoon slechts, indien die rechtspersoon in een bij die akte gemaakte uiterste wilsbeschikking in het leven zou zijn geroepen.

 • 2

  Vernietiging van de rechtshandeling waardoor een rechtspersoon is ontstaan, tast diens bestaan niet aan. Het vervallen van de deelneming van een of meer oprichters van een rechtspersoon heeft op zichzelf geen invloed op de rechtsgeldigheid van de deelneming der overblijvende oprichters.

 • 3

  Is ten name van een niet bestaande rechtspersoon een vermogen gevormd, dan benoemt de rechter op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie een of meer vereffenaars. Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  Het vermogen wordt vereffend als dat van een ontbonden rechtspersoon in de voorgewende rechtsvorm. Degenen die zijn opgetreden als bestuurders, zijn hoofdelijk verbonden voor de tot dit vermogen behorende schulden die opeisbaar zijn geworden in het tijdvak waarin zij dit deden. Zij zijn eveneens verbonden voor de schulden die voortspruiten uit in die tijd ten behoeve van dit vermogen verrichte rechtshandelingen, voor zover daarvoor niemand ingevolge de vorige zin verbonden is. Ontbreken personen die ingevolge de vorige twee zinnen verbonden zijn, dan zijn degenen die handelden, hoofdelijk verbonden.

 • 5

  Indien alsnog een rechtspersoon wordt opgericht ter opvolging in het vermogen, kan de rechter desverzocht toestaan dat dit niet wordt vereffend, doch dat het in die rechtspersoon wordt ingebracht.


Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Economische Zaken Datum 03-09-2011 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel