Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichtingen

Praktisch Diversen

Lijfrentepremie, berekening jaarruimte
Belastingdienst

Eigen bijdrage rekenhulp
CAK

ANBI-loket
Belastingdienst

Kennisdatabank Mandatory Disclosure Rules/DAC6
Belastingdienst

Basisregistratie Personen (BRP)
Rijksoverheid

Cassatie in belang der wet
Hoge Raad

Het Kadaster

Kamer van Koophandel (KvK)

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Notary letter (infographic)
Advocatie

Praktizijns-Sociëteit

Prejudiciële vragen
Hoge Raad

Reglementen, procedures en formulieren
De Rechtspraak

Tuchtrecht
Rijksoverheid

Wet- en regelgeving notariaat
KNB

Aan de slag met de Omgevingswet
Rijksoverheid

De koop van een woning en het omgevingsrecht
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Infographic De bruidsschat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Informatiepunt Leefomgeving
Rijksoverheid

Stappenplan WHOA aanvragen
Kamer van Koophandel

WHOA-procedure
De Rechtspraak

Internetconsultaties
Overheid.nl

Kamerstukken tot 1995
Overheid.nl

Kamerstukken vanaf 1995
Overheid.nl

Wetgevingskalender
Overheid.nl

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Belastingdienst

Het CAK

Polis zoeken
Verbond van verzekeraars

Regelhulp
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hulp bij privacy
Autoriteit Persoonsgegevens

Regelhulp AVG
Autoriteit Persoonsgegevens

Vereniging IT-notaris

Aan de slag met de Omgevingswet
Rijksoverheid

De koop van een woning en het omgevingsrecht
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ANBI-loket
Belastingdienst

De Rechtspraak

Het Kadaster

Je regelt het bij de notaris
KNB

Kamer van Koophandel

Opvolgersarchief
KNB

Register Notariaat
KNB

Schuldenwijzer

AOW-leeftijd berekenen
Belastingdienst

Overbruggingsuitkering AOW berekenen
Sociale Verzekeringsbank

Polis zoeken
Verbond van verzekeraars

Regelhulp
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beleidsbesluiten Diversen

Titel Instantie Datum Nummer Status
Brief inzake onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 24-06-2022 Nummer 2022-0000346512 Status Geldig
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-12-2021 Nummer 2021-0000025821 Status Geldig
Registratiewet 1970. Vermelding BSN en RSIN in het elektronische aangiftebericht Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-12-2021 Nummer 2021-25132 Status Geldig
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2020 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-12-2020 Nummer 2020-0000246185 Status Geldig
Kamerbrief over letselschade-uitkeringen Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 21-04-2017 Nummer 1088331-160725-Z Status Geldig
Bekijk alle
Wetsvoorstellen Diversen

Titel Dossiernr. Status
Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 Dossiernr. 36003 Status In werking getreden
Derdenbesluit BRP Dossiernr. nog niet bekend Status Consultatie gesloten
Woningwet 2022 Dossiernr. 35517 Status In werking getreden
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht Dossiernr. 35498 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden Dossiernr. 35447 Status In behandeling bij de Eerste Kamer
Bekijk alle