Kennisbank voor het notariaat
Praktisch Wwft

Bewaarplichten Wwft
Databank Wwft

Factsheet Trust-register
Databank Wwft

Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie
Databank Wwft

Handvat Wwft-beleid
Databank Wwft

Mindmap risicoprofiel dossierniveau
Databank Wwft

Notaris als poortwachter
Databank Wwft

Overzicht geografische risico's per land
Databank Wwft

Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)
Databank Wwft

PEP-begrip

PEP-onderzoek in stappen

Risicogebaseerde benadering cliëntenonderzoek (vierstappenplan)
Databank Wwft

Risicomanagement (SNRA, NRA, KRA)
Databank Wwft

Risicomanagement - Three lines of defense
Databank Wwft

Schema indicatoren en risicosignalen
Databank Wwft

Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek
Databank Wwft

Stroomschema onderzoek herkomst middelen
Databank Wwft

Stroomschema Wwft-diensten
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV
Databank Wwft

Stroomschema UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie)
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie)
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie)
Databank Wwft

Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft

Algemene leidraad Wwft
Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid

Externe bronnen Wwft
Databank Wwft

Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals
FATF

Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
BFT

Informatie naleving Sanctiewet
Bureau Financieel Toezicht

Geconsolideerde sanctielijst EU
Europese Commissie

Geconsolideerde sanctielijst VN
Verenigde Naties

Lijst met prominente publieke functies
Belastingdienst

Lijst met prominente publieke functies per land
Europese Commissie

Memo Crowdfunding en de Wwft
BFT

Memo cryptovaluta
BFT

Nationale sanctielijst terrorisme
Rijksoverheid

Leidraad Financiële Sanctieregelgeving (inclusief addendum)
Rijksoverheid

Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
BFT

Vierde anti-witwasrichtlijn
Europees Parlement en Europese Raad

Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator (Bijlage 1 bij Specifieke leidraad)
Bureau Financieel toezicht

Wetstoelichtingen Wwft

Wetsvoorstellen Wwft

Titel Dossiernr. Status
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers Dossiernr. nog niet bekend Status Aangeboden aan Raad van State
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen Dossiernr. 36267 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Wet plan van aanpak witwassen Dossiernr. 36228 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie Dossiernr. 36172 Status In werking getreden
Digitale oprichting BV Dossiernr. 36085 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Bekijk alle
Beleidsbesluiten Wwft

Titel Instantie Datum Nummer Status
Besluit meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-04-2023 Nummer 2023-6233 Status Geldig
Wob-verzoek interpretatie wezenskenmerken meldingsplicht grensoverschrijdende constructies Instantie Belastingdienst Datum 20-04-2022 Nummer - Status Geldig
Bekijk alle