Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichtingen

Praktisch Wwft

Factsheet Trust-register
Databank Wwft

Handvat vastleggen Risicoprofiel-Maatregelen-Conclusie
Databank Wwft

Overzicht geografische risico's per land
Databank Wwft

Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)
Databank Wwft

Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek
Databank Wwft

Stroomschema onderzoek herkomst middelen
Databank Wwft

Mindmap risicoprofiel dossierniveau
Databank Wwft

Stroomschema Wwft-diensten
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Databank Wwft

Schema indicatoren en risicosignalen
Databank Wwft

Externe bronnen Wwft
Databank Wwft

Beleidsbesluiten Wwft

Titel Instantie Datum Nummer Status
Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-06-2020 Nummer 2020-11382 Status Geldig
Bekijk alle
Wetsvoorstellen Wwft

Titel Dossiernr. Status
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen Dossiernr. 36267 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet plan van aanpak witwassen Dossiernr. 36228 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie Dossiernr. 36172 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Digitale oprichting BV Dossiernr. 36085 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Derdenbesluit BRP Dossiernr. nog niet bekend Status Consultatie gesloten
Bekijk alle