Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bevoegdheid tot beschikken en vervreemden (art. 3:212 BW)

Bijgewerkt tot 01-08-2020 Auteur De redactie

In art. 3:212 BW worden drie scenario’s gegeven omtrent het vervreemden en bezwaren van een aan het vruchtgebruik onderworpen goed door de vruchtgebruiker: in lid 1 staat de bevoegdheid tot vervreemden en bezwaren ten aanzien van goederen die naar hun aard bestemd zijn om te worden vervreemd; lid 2 geeft de hoofdgerechtigde de mogelijkheid de beschikkingsbevoegdheid bij akte te vestigen, dan wel uit te breiden (over ook andere goederen); en lid 3 biedt de mogelijkheid tot vervreemden…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 212

  • 1

    Voor zover de aan een vruchtgebruik onderworpen goederen bestemd zijn om vervreemd te worden, is de vruchtgebruiker tot vervreemding overeenkomstig hun bestemming bevoegd.

  • 2

    Bij de vestiging van het vruchtgebruik kan aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid worden gegeven ook over andere dan de in het vorige lid genoemde goederen te beschikken. Ten aanzien van deze goederen vinden de artikelen 208, 210 lid 2 en 217 lid 2, en 3, tweede zin, en lid 4, geen toepassing.

  • 3

    In andere gevallen mag een vruchtgebruiker slechts vervreemden of bezwaren met toestemming van de hoofdgerechtigde of machtiging van de kantonrechter. De machtiging wordt alleen gegeven, wanneer het belang van de vruchtgebruiker of de hoofdgerechtigde door de vervreemding of bezwaring wordt gediend en het belang van de ander daardoor niet wordt geschaad.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Vruchtgebruik Categorie Diversen
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel