Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Pensioen en echtscheiding (art. 1:155 BW)

Bijgewerkt tot 01-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingEen van de gevolgen van echtscheiding is de verplichting tot pensioenverevening (art. 1:155 BW). Deze verplichting geldt ongeacht het huwelijksvermogensregime. Van de wettelijke regeling ten aanzien van pensioenverevening kan worden afgeweken bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant.Wordt bij huwelijkse voorwaarden afgeweken van de wettelijke regeling ten aanzien van pensioenverevening en is sprake van een tweede of later huwelijk, dan dient bij het opstellen van de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 155

In geval van echtscheiding en voor zover de ene echtgenoot na de huwelijkssluiting en voor de echtscheiding pensioenaanspraken heeft opgebouwd, heeft de andere echtgenoot overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op pensioenverevening, tenzij de echtgenoten op de wijze voorzien in deze Wet toepasselijkheid daarvan hebben uitgesloten.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Pensioen Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Onder curatele gestelde kon niet zonder toestemming curator pensioenverweer voeren tijdens echtscheidingsprocedure Instantie Hoge Raad Datum 23-06-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:949
Geen gerechtvaardigd vertrouwen van pensioengerechtigde op informatie van het pensioenfonds Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 17-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:329
Voorhuwelijkse pensioenverevening en eerder huwelijk Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-07-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2043
Erfgenaam verplicht tot voldoening openstaande vereveningsvordering pensioen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 22-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:925
Conversie verplichting in huwelijkse voorwaarden Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 19-05-2021 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2021:2492
Ex-echtgenoten moeten uitbetaling ouderdomspensioen zelf regelen wanneer niet binnen 2 jaar na echtscheiding is verevend Instantie Rechtbank Limburg Datum 28-10-2020 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2020:8414
Pensioen in eigen beheer en risico waardeontwikkeling na afstorting Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 20-05-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:4678
Nabestaandenpensioen was niet uitdrukkelijk in huwelijkse voorwaarden uitgesloten Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1033
Pensioen in eigen beheer en tijdstip commerciële waarde pensioenaanspraak Instantie Hoge Raad Datum 14-02-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:276
Pensioenverevening was in huwelijkse voorwaarden uitgesloten Instantie Rechtbank Overijssel Datum 22-01-2020 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2020:162
Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-09-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:7721
Ook pensioenuitvoerder moet instemmen met afstand partnerpensioen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2407
Afstorting partnerpensioen omdat ex-echtgenote geen vertrouwen heeft in beleid directiepensioenstichting Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-02-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:384
Afwijken WVPS gebonden aan vormvoorschriften Instantie Rechtbank Gelderland Datum 17-10-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
Nederlandse pensioenverevening voor buitenlands pensioen Instantie Hoge Raad Datum 13-07-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1219
Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen Instantie Hoge Raad Datum 13-07-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1180
Enkel tijdsverloop of stilzitten is onvoldoende voor rechtsverwerking Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 28-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:2600
Tekort van het pensioen in eigen beheer moet bij verevening door beide echtgenoten worden gedragen Instantie Hoge Raad Datum 14-04-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:693
Echtgenoot die zelf om echtscheiding verzoekt kan geen pensioenverweer voeren Instantie Hoge Raad Datum 07-04-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:636
Uitsluiting verrekening pensioenrechten is geen uitsluiting wettelijke pensioenverevening Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 24-05-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1993
Verzoek tot afstorting pensioenrechten afgewezen wegens redelijkheid en vennootschappelijk belang Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-11-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:3875
Stamrecht en verevening pensioenrechten Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 27-01-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:527
Belang vennootschap gaat boven afstorten pensioen bij echtscheiding DGA Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-08-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:2650
Geslaagd beroep op rechtsverwerking bij verdeling pensioenrechten Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 15-04-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:1337
Mededeling van opgebouwde pensioenaanspraken door pensioenfonds aan werknemer is in hun verhouding slechts administratieve handeling en geen rechtshandeling Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BT8462
Beding tot uitsluiting van pensioenverevening wordt op grond van de redelijkheid en billijkheid vernietigd Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 22-11-2011 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2011:BU5775
Hof Den Haag 25-05-2011, nr 200.069.292 Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 25-05-2011 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2011:BR0783
Rb Zwolle-Lelystad 06-02-2008, nr 135745 - HA ZA 07-1076 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum 06-02-2008 Nummer ECLI:NL:RBZLY:2008:BC9497
Rb Utrecht 21-03-2007, nr 208587 / FARK 06-948 Instantie Rechtbank Utrecht Datum 21-03-2007 Nummer ECLI:NL:RBUTR:2007:BA3081
De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen met dat de tot pensioenverevening verplichte dga dient zorg te dragen voor afstorting met een externe verzekeraar Instantie Hoge Raad Datum 09-02-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AZ2658
Pensioenverevening na ontbinding reparatiehuwelijk Instantie Hoge Raad Datum 11-04-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AF2685
Matiging pensioenverrekening Instantie Hoge Raad Datum 05-04-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD9113
Burhoven Jaspers/De Kroon Instantie Hoge Raad Datum 28-03-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:ZC2318
Boon/Van Loon Instantie Hoge Raad Datum 27-11-1981 Nummer ECLI:NL:HR:1981:AG4271

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet toekomst pensioenen Dossiernr. 36067 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 Dossiernr. 35287 Status In behandeling bij de Tweede Kamer Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Overig Datum 30-03-2022 Nummer 2022-0000088663 Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Themanummer 'Pensioenspecial' Auteur(s) J.M.J. Holtermans & W.P.M. Thijssen Bron JBN 2023/12
Titel Kroniek pensioen en scheiding 2022 (II) Auteur(s) F.M.H. Hoens, M. Heemskerk Bron WPNR 2023/7427
Titel Kroniek pensioen en scheiding 2022 (I) Auteur(s) F.M.H. Hoens, M. Heemskerk Bron WPNR 2023/7426
Titel Wet toekomst pensioenen: vloek of zegen? Auteur(s) R. Wernsen Bron Vp-bulletin 2023/32
Titel Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022 Auteur(s) L. Stokkel Bron Estate Planner Digitaal 2020/8
Titel Boon/Van Loon: vruchten en inkomsten, verknochtheid en verjaring Auteur(s) F.M.H. Hoens Bron EstateTip 2022/2
Titel Het wel en wee van een afgestort PEB (I). Conversie is pas conversie als er conversie (op) staat Auteur(s) F.M.H. Hoens Bron EstateTip 2021/23
Titel Het wel en wee van een afgestort PEB (II). De aard van de aangekochte verzekering Auteur(s) F.M.H. Hoens Bron EstateTip 2021/27
Titel Consultatiedocument Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 Auteur(s) J.M.J. Holtermans Bron JBN 2019/4
Titel Boon/Van Loon en rechtsverwerking Auteur(s) F.M.H. Hoens Bron EstateTip 2020-32
Titel Pensioenrechten verevenen of verrekenen, fiscaal een wereld van verschil! Auteur(s) B.H. Devilee Bron FBN 2018/30
Titel Pensioen in eigen beheer als onderdeel van een totale financiële scheidingsregeling Auteur(s) F. van den Barselaar Bron FTV 2015/34
Titel CNR-Huwelijksvoorwaardenonderzoek, deel III: pensioen Auteur(s) F.M.H. Hoens, F.W.J.M. Schols Bron WPNR 2015/7049

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij scheiding Bron Belastingdienst Type Echtscheiding Categorie Verwijzingen voor de particulier
Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding Bron Belastingdienst Type Echtscheiding Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel