Kennisbank voor het notariaat

Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (256)

StatusWetgevingRechtsgebiedenZoekresultaten (256)

Titel Dossiernr. Status
Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en beleggingsinstellingen
Op 8 maart 2023 is het concept wetsvoorstel inzake aanpassing van de regelingen voor het fonds voor gemene rekening en de vrijgestelde - en fiscale beleggingsinstelling (vbi/fbi) ter consultatie aangeboden, waarin de met Prinsjesdag 2022 aangekondigde vastgoedmaatregel is uitgewerkt. Een fbi mag ni…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties
Op 27 februari 2023 is het Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties ter consultatie aangeboden, inhoudende een voorstel om de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting in die zin te wijzigen dat in ieder geval heffing van overdrachtsbelasting plaatsvindt bij de verkrijgingen van nieuwe onroe…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen
Na het afblazen in 2011 van het toenmalige wetsvoorstel is de wetgevingsdraad weer opgepakt. Op 21 februari 2019 is het wetsvoorstel modernisering personenvennootschap ter consultatie aangeboden. Op 10 oktober 2022 is er een nieuwe consultatieperiode gestart.  De belangrijkste voorgestelde wijzigin…
Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen dient ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 (de mobiliteitsrichtlijn). Op grond van deze richtlijn moeten grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen van kapitaalvennootschappen eenvoudiger…
Dossiernr. 36267 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet plan van aanpak witwassen
Op 21 oktober 2022 is de Wet plan van aanpak witwassen (Kamerstukken 36228) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in: een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf 3.000 euro in contanten te verrichten; gezamenlijk monitoren van…
Dossiernr. 36228 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Afschaffing verhuurderheffing
Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Door het afschaffen van de verhuurderheffing worden de lasten voor woning corporaties structureel met circa €1,7 miljard per jaar verlaagd. Woningcorporaties krijgen daardoor meer investeringsruimte om te ku…
Dossiernr. 36219 Status In werking getreden
Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen
Hieronder treft u de Kamerstukken van de Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen. Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2023 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen.
Dossiernr. 36207 Status In werking getreden
Overbruggingswet box 3
Hieronder treft u de Kamerstukken van het wetsvoorstel overbruggingswet box 3 . Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2023 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen.  
Dossiernr. 36204 Status In werking getreden
Wet rechtsherstel box 3
Hieronder treft u de Kamerstukken van het wetsvoorstel wet rechtsherstel box 3. Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2023 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen.
Dossiernr. 36203 Status In werking getreden
Belastingplan 2023
Hieronder treft u de Kamerstukken van het Belastingplan 2023. Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2023 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen.
Dossiernr. 36202 Status In werking getreden
Initiatiefvoorstel voor een Wet vermogensbelasting 2024 Dossiernr. 36173 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
Op 12 juli 2022 is de Tijdelijke Wet transparantie turboliquidatie aangeboden aan de Tweede Kamer, nadat het wetsvoorstel in juni 2021 ter consultatie is aangeboden. Het wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. De wijzigingen betr…
Dossiernr. 36172 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief
Op 3 juni 2022 hebben Groenlinks en PvdA een initiatiefwetsvoorstel ingediend met voorstellen voor aanpassing van onder andere de bedrijfsopvolgingsregeling SW, de doorschuifregelingen & box 2-heffing en de doelmatigheidsmarge van de gebruikelijkloonregeling. De beoogde inwerkingtreding is 1 januar…
Dossiernr. 36128 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Voorjaarsnota 2022 Dossiernr. 36120 Status -
Fiscale verzamelwet 2023 Dossiernr. 36107 Status In werking getreden
Digitale oprichting BV
Op 22 april 2022 is het wetsvoorstel inzake de digitale oprichting van besloten vennootschappen bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Europese Richtlijn 2019/1151 . Het wetsvoorstel introduceert in het voorgestelde art. 2:175a BW de mogelijkheid van het dig…
Dossiernr. 36085 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet toekomst pensioenen
Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel en enkele andere wijzigingen. Het wetsvoorstel komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over…
Dossiernr. 36067 Status In behandeling bij de Eerste Kamer
Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022
De Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 wijzigt enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard. In artikel XXXV van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 is een wijziging van art. 25 lid 9 en art. 39 Wna opgenomen. Aan art.…
Dossiernr. 36003 Status In werking getreden
Wet huurbescherming weeskinderen Dossiernr. 35999 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam
Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 1 en Boek 10 BW en Boek 1 BW BES, waardoor het mogelijk wordt dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. Het wordt niet verplicht een dubbele…
Dossiernr. 35990 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II inzake verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen
Hieronder treft u de Kamerstukken van de Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II inzake verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen. Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2022 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is op…
Dossiernr. 35932 Status In werking getreden
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
Hieronder treft u de Kamerstukken van de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten. Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2022 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen. Raadpleeg het volledig dossier op overheid.nl.
Dossiernr. 35929 Status In werking getreden
Overige fiscale maatregelen 2022
Hieronder treft u de Kamerstukken van de Overige fiscale maatregelen 2022. Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2022 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen.
Dossiernr. 35928 Status In werking getreden
Belastingplan 2022
Hieronder treft u de Kamerstukken van het Belastingplan 2022. Bekijk de toelichting over het Belastingpakket 2022 , waarin meer informatie over dit wetsvoorstel is opgenomen.
Dossiernr. 35927 Status In werking getreden
Fiscale verzamelwet 2024 Dossiernr. nog niet bekend Status Consultatie gesloten