Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Afwikkeling nalatenschap met minderjarige erfgenamen (minderjarigenboedel)

1 Minderjarige 2 Aanvaarding van een erfenis namens de minderjarige 3 Verwerping van een erfenis namens de minderjarige 3.1 Verzoek tot verwerping nalatenschap namens minderjarige en machtiging Kantonrechter  3.2 Verwerping namens minderjarige die in het buitenland woont  3.3 Buitenlandse nalatenschap verwerpen namens minderjarige die in Nederland woont 4 Makingen en giften onder een last of voorwaarde 5 Ouders en voogden, samen of alleen bevoegd? 6 Ouderlijk vruchtgenot 7 Boedelbeschrijving 7.1 Boedelbeschrijving door de executeur 7.2 Boedelbeschrijving bij wettelijke verdeling 7.3 Boedelbeschrijving door de ‘Boek 4’-bewindvoerder 7.4 Boedelbeschrijving door de ‘Boek 1’-bewindvoerder of voogd 7.5 Boedelbeschrijving bij bewind of tweetrapsmaking 8 Inschrijving bewind in diverse registers 9 Beschikken en verdelen namens een minderjarige 10 Wilsrecht wel of niet inroepen 11 Voogd moet gift of erfenis melden 12 Verhouding met een Boek 4-bewindvoerder 13 Rekening en verantwoording in verband met het vermogen van de minderjarige 13.1 Rekening en verantwoording door de voogd / Boek 1-bewindvoerder 13.2 Rekening en verantwoording door een ouder 13.3 Rekening en verantwoording door een executeur / vereffenaar 13.4 Rekening en verantwoording door een Boek 4 bewindvoerder 13.5 Inhoud van de rekening en verantwoording 14 Som ineens 15 Legitieme                                                                                          16 Tegenstrijdig belang/bijzonder curator 17 Minderjarige als vereffenaar 18 BEM-clausule 18.1 Onderhoudsverplichting van kind jegens ouder en rekening met BEM-clausule 18.2 Rekening met BEM-clausule pas in een later stadium geopend 18.3 Spanningsveld onderhoudsplichtig minderjarig kind en ouder in bijstand 19 Minderjarige en de rechter 20 Communicatie met de minderjarige 21 Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen 21.1 WODC-rapport Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen 21.2 Wetsvoorstel bescherming vermogen minderjarigen
Bijgewerkt tot 02-04-2024 Auteur mr. J. (Jasper) Nobel

1 MinderjarigeMinderjarig is iedereen jonger dan 18 jaar die niet meerderjarig is verklaard (art. 1:233 BW). Een meerderjarigverklaring is mogelijk voor vrouwen die het gezag (zullen) uitoefenen over een kind en zelf ten minste 16 jaar oud zijn (art. 1:253ha BW). Als sprake is van handlichting blijft de betrokkene minderjarig (art. 1:235 BW). Bij handlichting kent de Kantonrechter aan een minderjarige op zijn verzoek bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige toe. Handlichting met be…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 182

  • 1

    Met het overlijden van de erflater volgen zijn erfgenamen van rechtswege op in zijn voor overgang vatbare rechten en in zijn bezit en houderschap. De eerste zin geldt niet wanneer de nalatenschap ingevolge artikel 13 wordt verdeeld; in dat geval volgt de echtgenoot van rechtswege op in het bezit en houderschap van de erflater.

  • 2

    Zij worden van rechtswege schuldenaar van de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan. Is een prestatie deelbaar, dan is ieder van hen verbonden voor een deel, evenredig aan zijn erfdeel, tenzij zij hoofdelijk zijn verbonden.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Samengestelde gezinnen Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Beheersmaatregel vanwege overlijdensuitkering in nog niet aanvaarde nalatenschap Instantie Rechtbank Den Haag Datum 01-03-2024 Nummer 10835688 EJ VERZ 23-84775
Inschrijven verwerping ongeboren kind pas mogelijk na geboorte Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 06-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:8609
Minderjarige verwachter heeft geen recht op legitieme portie Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 05-04-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:3629
Verdeling nalatenschap met minderjarige als erfgenaam Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:564
Geen BEM-clausule nodig vanwege bescherming door testamentair minderjarigenbewind Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 29-09-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:3920
Machtiging verwerping buitenlandse nalatenschap namens minderjarige Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 21-09-2022 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2022:2158
Rechtbank verleent voorwaardelijke machtiging om nalatenschap namens minderjarige te verwerpen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 21-07-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:4947
Legaat wordt mede door BEM-clausule gezien als bijzonder vermogen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 15-03-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:1016
Executeur mag bij het doen van rekening en verantwoording niet verzoeken om décharge Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 24-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:1475
Geen opheffing BEM-clausule in bijstandssituatie Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 13-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:6426
Geen machtiging om BEM-clausule op te heffen vanwege door gemeente opgelegde verplichtingen op grond van Participatiewet Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 26-10-2021 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2021:4677
Kantonrechter Den Haag bevoegd ondanks dat minderjarige in buiteland woont Instantie Rechtbank Den Haag Datum 25-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:1639
Kantonrechter Den Haag verleent machtiging verwerpen nalatenschap ondanks dat minderjarigen in buitenland wonen Instantie Rechtbank Den Haag Datum 25-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:1807
Bevoegdheid Nederlandse rechter bij verwerping namens in VS woonachtige minderjarige erfgenamen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 11-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:2116
Ondergrens bedrag op rekening met BEM-clausule waardoor ouder geld niet mag gebruiken Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 24-06-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:6880
Kandidaat-notaris mocht volmacht afgegeven door moeder van meerderjarig kind niet gebruiken voor levering Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1079
Machtiging voor vaststellen vordering minderjarig kind bij quasi-wettelijke verdeling met afvullegaat Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 17-02-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:1352
Verwerping namens in buitenland woonachtige minderjarige Instantie Rechtbank Den Haag Datum 05-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:12965
Kantonrechter: in deze nalatenschap met minderjarige geen machtiging nodig voor verkoop woning Instantie Rechtbank Den Haag Datum 30-07-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:7923
Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 03-05-2019 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2019:1956
Kantonrechter verleent machtiging tot gedeeltelijk verwerpen legaat minderjarige kleinkinderen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 25-09-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Als het recht van de staat van de gewone verblijfplaats voor verwerping een rechterlijke toestemming of machtiging vereist, moet wettelijke vertegenwoordiger zich wenden tot de rechter van die staat Instantie Rechtbank Den Haag Datum 18-09-2018 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2018:13811
Schenking door minderjarige, rechterlijke toestemming en ontbreken medewerking toeziend voogd Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 05-09-2018 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2018:7250
Naar Australisch recht geen machtiging vereist tot verwerping nalatenschap namens minderjarige, zodat de verwerping zonder machtiging in boedelregister kan worden ingeschreven Instantie Rechtbank Den Haag Datum 02-07-2018 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Kantonrechter keurt onderhandse verdeling van nalatenschap met minderjarigen goed Instantie Rechtbank Den Haag Datum 26-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2018:3458

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel 'Ausser Betracht-denken: een soort van MINDF*CK in het erfrecht?' Auteur(s) G.T.J. Hoff Bron Advotip 2024/5
Titel Naar een betere positie voor de minderjarige in het erfrecht Auteur(s) J.H.M. ter Haar Bron TE 2023/4
Titel Hoe voorkom je een ruzieboedel? Negen tips uit de praktijk Auteur(s) J. Nobel Bron PE Notariaat 2023/8
Titel BEM-clausule, testamentair Boek 4-bewind of testamentair Boek 1-bewind bij een minderjarig kind: Wat is het gevolg voor toeslagen van de ouder? Auteur(s) E.M.A. van Amersfoort Bron PE Notariaat 2023/2
Titel De (kandidaat-)notaris, de rechtszekerheid en de minderjarige Auteur(s) J.H.M. ter Haar, I. Visser Bron JBN 2021/3
Titel Wettelijke vertegenwoordiging Auteur(s) I.M.H. van der Zon Bron JBN 2017/24
Titel De minderjarige en vernietiging van effectenleaseovereenkomsten Auteur(s) J.H.M. ter Haar Bron WPNR 2017/7164
Titel Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen Auteur(s) J.H.M. ter Haar Bron Dissertatie (2013)
Inhoudsopgave
1 Minderjarige 2 Aanvaarding van een erfenis namens de minderjarige 3 Verwerping van een erfenis namens de minderjarige 3.1 Verzoek tot verwerping nalatenschap namens minderjarige en machtiging Kantonrechter  3.2 Verwerping namens minderjarige die in het buitenland woont  3.3 Buitenlandse nalatenschap verwerpen namens minderjarige die in Nederland woont 4 Makingen en giften onder een last of voorwaarde 5 Ouders en voogden, samen of alleen bevoegd? 6 Ouderlijk vruchtgenot 7 Boedelbeschrijving 7.1 Boedelbeschrijving door de executeur 7.2 Boedelbeschrijving bij wettelijke verdeling 7.3 Boedelbeschrijving door de ‘Boek 4’-bewindvoerder 7.4 Boedelbeschrijving door de ‘Boek 1’-bewindvoerder of voogd 7.5 Boedelbeschrijving bij bewind of tweetrapsmaking 8 Inschrijving bewind in diverse registers 9 Beschikken en verdelen namens een minderjarige 10 Wilsrecht wel of niet inroepen 11 Voogd moet gift of erfenis melden 12 Verhouding met een Boek 4-bewindvoerder 13 Rekening en verantwoording in verband met het vermogen van de minderjarige 13.1 Rekening en verantwoording door de voogd / Boek 1-bewindvoerder 13.2 Rekening en verantwoording door een ouder 13.3 Rekening en verantwoording door een executeur / vereffenaar 13.4 Rekening en verantwoording door een Boek 4 bewindvoerder 13.5 Inhoud van de rekening en verantwoording 14 Som ineens 15 Legitieme                                                                                          16 Tegenstrijdig belang/bijzonder curator 17 Minderjarige als vereffenaar 18 BEM-clausule 18.1 Onderhoudsverplichting van kind jegens ouder en rekening met BEM-clausule 18.2 Rekening met BEM-clausule pas in een later stadium geopend 18.3 Spanningsveld onderhoudsplichtig minderjarig kind en ouder in bijstand 19 Minderjarige en de rechter 20 Communicatie met de minderjarige 21 Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen 21.1 WODC-rapport Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen 21.2 Wetsvoorstel bescherming vermogen minderjarigen
Overzicht
Wetstructuur
Civiel