Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Algemene bepalingen huur (art. 7:201 - 7:202 BW)

Bijgewerkt tot 13-04-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Algemene bepalingen huurHuur is de overeenkomst waarbij een verhuurder zich verbindt aan een huurder. Hierbij wordt door de verhuurder een (gedeelte van een) zaak in gebruik verstrekt en door de huurder daarvoor een tegenprestatie geleverd (art. 7:201 BW). In het geschil dat speelde voor de Rechtbank Midden-Nederland (7 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1337) was onduidelijk of sprake was van huur of van bruikleen van een woning. Volgens vader heeft hij gedurende twee maanden zijn woning om…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 201

  • 1

    Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

  • 2

    Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van deze afdeling en de afdelingen 2–4 van toepassing, voor zover de strekking van die bepalingen of de aard van het recht zich daartegen niet verzet.

  • 3

    De pachtovereenkomst wordt niet als huur aangemerkt.


Artikel 202

Indien de huurder recht heeft op de vruchten van de zaak, geldt dit recht als een genotsrecht als bedoeld in artikel 17 van Boek 5. De huurder verkrijgt dit recht van de dag van ingang van de huur af met dien verstande dat burgerlijke vruchten van dag tot dag berekend worden.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huur Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Ontruimingsvordering afgewezen omdat huurovereenkomst aannemelijk is Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 07-04-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:1337
Vordering tot opheffing van conservatoir beslag afgewezen wegens uithollen pandrecht Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 12-10-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:7540
Overeenkomst die door erflaatster was aangegaan kwalificeert als huurovereenkomst Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 15-04-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:1340

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet doorstroming huurmarkt 2015 Dossiernr. 34373 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het huuraanvullend opstalrecht Auteur(s) B.J. van de Bunt , B.F.U. Cuijpers Bron WPNR 2024/7458
Titel Financiering van duurzame energieprojecten: opstalrecht vs huur Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen, M.E. Hinskens-van Neck Bron WPNR 2021/7311

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Gebrekenboek en beleidsboeken Bron Huurcommissie Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
Gebrekenboek en beleidsboeken Bron Huurcommissie Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel