Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

De Europese erfrechtverklaring (art. 4:188a BW)

Bijgewerkt tot 01-12-2020 Auteur mr. B.F.P. (Brigitte) Lhoëst

1 De Europese verklaring van erfrechtOp grond van art. 64 onder b ErfVo jo art. 8 Uitvoeringswet Verordening Erfrecht (TK 33851, nr 2, p. 3) zijn notarissen met een vestigingsplaats in Nederland aangewezen als autoriteit voor de afgifte van een Europese verklaring van erfrecht (hierna: EVvE) in Nederland. Notarissen in Nederland kunnen vanaf 17 augustus 2015 worden gevraagd om een EVvE op te stellen en af te geven. Sinds 1 november 2016 kunnen notarissen Europese verklaringe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 188a

De notaris geeft op verzoek een Europese erfrechtverklaring af als bedoeld in artikel 62 van de verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201). De aanvraag kan worden gedaan met behulp van het formulier als bedoeld in artikel 65 lid 2 van de verordening in de Nederlandse taal of in een andere officiële taal van de EU, mits de notaris die taal begrijpt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Internationaal familierecht Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Te ruime bevoegdheid in Europese verklaring van erfrecht door notaris aan executeur toegekend Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 30-10-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:61
Betekenis Spaanse verklaring van erfrecht Instantie Hoge Raad Datum 19-07-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1239
Bevoegdheidsregel art. 4 ErfVo kan rol spelen bij afgifte nationale erfrechtverklaring in grensoverschrijdende nalatenschappen Instantie Hof van Justitie EU Datum 21-06-2018 Nummer ECLI:EU:C:2018:485
Mercredi-arrest: uitleg van het begrip ?gewone verblijfplaats? Instantie Hof van Justitie EU Datum 22-12-2010 Nummer ECLI:EU:C:2010:829

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Is de Nederlandse notaris gebonden aan de bevoegdheidsregels van de Europese Erfrechtverordening bij de afgifte van een nationale verklaring van erfrecht? Auteur(s) B.F.P. Lhoëst Bron JBN 2020/5
Titel Grensoverschrijdende nalatenschappen: Nietige rechtskeuzes leveren kostbare procedures op... Auteur(s) B.F.P. Lhoëst Bron JBN 2019/45
Titel Hoe vindt de Nederlandse notaris een buitenlands testament? Auteur(s) S.H. Heijning Bron JBN 2017/43

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Europese verklaring van erfrecht Bron - Type Internationaal privaatrecht Categorie Stroomschema’s en visuals
Testamentenregisters in Europa Bron CNUE Type Internationaal Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel