Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Lasten en beperkingen (art. 7:15 BW)

Bijgewerkt tot 01-05-2024 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 InleidingArt. 7:15 lid 1 BW schrijft voor dat de verkoper de verkochte zaak moet leveren vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, tenzij de koper deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. Naar het oordeel van de A-G (25 januari 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BY3235) wordt op grond van de literatuur de norm 'uitdrukkelijke aanvaarding' ingevuld door de concrete omstandigheden van het geval. De bepaling in art. 7:15 lid 1 BW geldt alleen tussen de verhouding koper-verkoper. Wanneer de koopovereenk…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 15

  • 1

    De verkoper is verplicht de verkochte zaak in eigendom over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.

  • 2

    Ongeacht enig andersluidend beding staat de verkoper in voor de afwezigheid van lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet waren ingeschreven.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
'Postzegelplan' vormt geen publiekrechtelijke last of beperking in de zin van art. 7:15 BW Instantie Hoge Raad Datum 05-04-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:521
'Postzegelplan' vormt geen publiekrechtelijke last of beperking in de zin van art. 7:15 BW Instantie Hoge Raad Datum 05-04-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:521
BV schiet tekort in nakoming verbintenis doordat aandelen in strijd met art. 7:15 lid 1 BW waren verkocht Instantie Rechtbank Gelderland Datum 14-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:3753
Ruilverkaveling heeft geen titelzuiverende werking ten aanzien van een kettingbeding Instantie Rechtbank Gelderland Datum 06-04-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:2775
Niet vermelden agrarische bestemming woning is geen schending van art. 7:15 BW Instantie Hoge Raad Datum 15-01-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:28
Een publiekrechtelijk besluit met algemene strekking vormt geen bijzondere last of beperking (Portsight) Instantie Hoge Raad Datum 30-01-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:159
Ruilverkaveling als bijzondere last of beperking (art. 7:15 BW) Instantie Rechtbank Overijssel Datum 28-05-2014 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2014:3425
Onderzoek naar regels voor splitsing behoort tot de taak van de makelaar Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-04-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1786
Door bestemmingsplan hoefde koper de woning niet af te nemen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 25-02-2013 Nummer ECLI:NL:RBROT:2013:BZ3710
Invulling begrip uitdrukkelijke aanvaarding bij art. 7:15 BW Instantie Hoge Raad Datum 25-01-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY3235
Boete verschuldigd door het niet woordelijk opnemen van kettingbeding in huurcontract Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 21-11-2012 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2012:BY7240
Aanwezigheid van niet aanvaarde lasten leidt tot teruglevering van dienstwoning aan verkoper Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-07-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BY7686
Monumentenstatus vormt bijzondere beperking in de zin van art. 7:15 BW, levering monument mag worden opgeschort wegens illegale serre Instantie Rechtbank Arnhem Datum 27-02-2009 Nummer ECLI:NL:RBARN:2009:BH5397
Art. 7:15 BW niet van toepassing bij lagere huuropbrengst dan overeengekomen Instantie Rechtbank Zutphen Datum 15-12-2004 Nummer ECLI:NL:RBZUT:2004:AR8256
Woning bestemd als ?bedrijfswoning?: koopovereenkomst terecht ontbonden wegens niet aanvaarde bijzondere beperking Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 08-10-2004 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2004:AR6054
Ruilverkavelingsrente vormt beperking van bijzondere aard, hogere last dan afgesproken leidt tot niet-nakomen koopovereenkomst (Bos/Smeenk) Instantie Hoge Raad Datum 27-02-2004 Nummer ECLI:NL:HR:2004:AN9072

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Conceptwetsvoorstel 'Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur' vraagt de aandacht Auteur(s) W.G. Huijgen Bron JBN 2021/20
Titel W.G. Huijgen, 'Art. 7:15 BW en de nieuwe Omgevingswet', WPNR 2018(7179)
Titel Art. 7:15 BW en de nieuwe Omgevingswet Auteur(s) W.G. Huijgen Bron WPNR 2018/7179
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel