Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen bij BV (art. 2:276 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Inleiding Op 13 april 2017 is de Wet evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen in werking getreden. Deze wet regelt dat art. 2:276 BW vervalt per 1 januari 2016. Per 13 april 2017 is dit artikel weer in werking getreden en is vervolgens op 1 januari 2020 wederom vervallen. Art. 2:276 BW beoogde te bewerkstelligen dat de verdeling van de zetels in de raad van bestuur en de raad van commissarissen van vennootschappen evenredi…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 276

 • 1

  Dit artikel is van toepassing op een vennootschap die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 397 leden 1 en 2.

 • 2

  De vennootschap stelt passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer vast om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur ende raad van commissarissen, alsmede bij nader door de vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies, evenwichtiger te maken. Indien het bestuur en de raad van commissarissen bestaan uitéén persoon, kan een streefcijfer worden vastgesteld voor beide organen gezamenlijk. Indien artikel 142b lid 2 of 3 van toepassing is, behoeft voor de raad van commissarissen dan wel de niet-uitvoerende bestuurders geen streefcijfer te worden vastgesteld.

 • 3

  De vennootschap stelt een plan op om de in het vorige lid gestelde doelen te bereiken.

 • 4

  Jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, rapporteert de vennootschap aan de Sociaal economische Raad over het aantal mannen en vrouwen dat aan het eind van het boekjaar deel uitmaakt van het bestuur en de raad van commissarissen, alsmede van de nader door de vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies, de doelen in de vorm van een streefcijfer, het plan om deze doelen te bereiken en als één of meer doelen niet zijn bereikt, de redenen daarvoor.

 • 5

  Een tot een groep behorende vennootschap behoeft niet te voldoen aan de leden 2 tot en met 4, mits de vennootschap die aan het hoofd staat van de groep in plaats van de groepsmaatschappij aan de uit deze leden voortvloeiende verplichtingen uitvoering geeft, al dan niet voor de betreffende groepsmaatschappijen gezamenlijk.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wetsvoorstel man/vrouw-verhouding in bestuur en raad van commissarissen Dossiernr. 35628 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel