Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Gemeenschap (art. 3:166 - art. 3:167 BW)

Bijgewerkt tot 25-07-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenTitel 3.7 BW bestaat uit drie afdelingen. In de eerste afdeling komen bepalingen voor die in principe voor elke gemeenschap gelden. In afdeling 3.7.2 BW komen bepalingen voor die voor bepaalde bijzondere gemeenschappen gelden. Voor zover in afdeling 3.7.2 BW geen afwijkende regels voorkomen, gelden de regels van afdeling 3.7.1 BW. Tot slot komen in afdeling 3.7.3 BW regels voor met betrekking tot de vernietigbaarheid en nietigheid van verdelingen.Volgens art. 3:166…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 166

  • 1

    Gemeenschap is aanwezig, wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.

  • 2

    De aandelen van de deelgenoten zijn gelijk, tenzij uit hun rechtsverhouding anders voortvloeit.

  • 3

    Op de rechtsbetrekkingen tussen de deelgenoten is artikel 2 van Boek 6 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 167

Goederen die geacht moeten worden in de plaats van een gemeenschappelijk goed te treden behoren tot de gemeenschap.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Gemeenschap Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Deelgenoot mocht zelfstandig beschikken over zijn aandeel in registergoed Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 21-09-2022 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2022:3992
Ongehuwde samenwoners zonder afspraken; alleen vergoedingsrecht voor verkrijgingskosten en niet voor verbouwingskosten Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 25-08-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:7669
Derdenbeslag onder VOF behelst ook privé-opnames vennoot Instantie Hoge Raad Datum 23-04-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:640
Privé-schuldeisers kunnen geen verhaal nemen op zaken die wegens inbreng in een bijzondere gemeenschap een afgescheiden vermogen vormen Instantie Hoge Raad Datum 02-06-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1009
Eenvoudige gemeenschap wordt betrokken in afwikkeling wettelijk deelgenootschap Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:156
Niet voeren van administratie leidt bij samenwoners tot economische gemeenschap van goederen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 01-03-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:912
Erfrechtelijke perikelen bij een meerwaardeclausule Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 26-08-2015 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2015:4128
Bij onenigheid over de verdeling van maatschapsvermogen geldt het algemeen belang onder toepassing redelijkheid en billijkheid Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 03-06-2015 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2015:3464
Opheffing conservatoir beslag legitimarissen wegens blokkering verkoop gemeenschapsgoed Instantie Rechtbank Overijssel Datum 20-02-2015 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2015:1128
Uitwinnen van aandeel van een echtgenoot in eenvoudige gemeenschap Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 21-01-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:162
Verdeling en ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 12-12-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ6663
Verdeling van een goed behorend tot bijzondere gemeenschap naar evenredigheid van aandeel Instantie Hoge Raad Datum 21-04-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AU8938
Vorderingen ten behoeve van de gemeenschap tegen een deelgenoot komen bij de verdeling aan de orde Instantie Hoge Raad Datum 08-09-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA7043

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Reactie op “Wie is deelgenoot in de hoofdgemeenschap?” van mr. L.C.M. Admiraal in WPNR 2023/7434 Auteur(s) A. Cavallé Medina Bron WPNR 2024/7451
Titel Wie is deelgenoot in de hoofdgemeenschap? Auteur(s) L.C.M. Admiraal Bron WPNR 2023/7434
Titel De verdeling van de ondergemeenschap Auteur(s) L.C.M. Admiraal, A. Cavallé Medina Bron 2023/7426
Titel Mocht deelgenoot beschikken over zijn aandeel in een registergoed? Auteur(s) A. Cavallé Medina Bron PE Notariaat 2023/19
Titel Beschikken over een aandeel in een registergoed Auteur(s) A. Cavallé Medina Bron JBN 2023/3
Titel Beschikken over een aandeel in een gemeenschappelijk goed Auteur(s) A. Cavallé Medina Bron WPNR 2021/7336
Titel De gemeenschap naar komend recht' (Proefschrift) Auteur(s) H. Wammes Bron Kluwer 1988
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel