Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Voorwaardelijke verbintenissen (art. 6:21 - 6:26 BW)

Bijgewerkt tot 01-04-2020 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Ontbindende en opschortende voorwaarde Van een voorwaardelijke verbintenis is sprake wanneer een verbintenis afhankelijk is van een onzekere toekomstige gebeurtenis (art. 6:21 BW). De wet kent twee voorwaardelijke verbintenissen, de verbintenis onder: opschortende voorwaarde: de verbintenis bestaat nog niet maar ontstaat zodra de (opschortende) voorwaarde is vervuld. De verbintenis bestaat dus slechts latent; en ontbindende voorwaarde: de verbintenis is geldig zolang de (ontbindende) voo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 21

Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer bij rechtshandeling haar werking van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhankelijk is gesteld.


Artikel 22

Een opschortende voorwaarde doet de werking der verbintenis eerst met het plaatsvinden der gebeurtenis aanvangen; een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden der gebeurtenis vervallen.


Artikel 23

 • 1

  Wanneer de partij die bij de niet-vervulling belang had, de vervulling heeft belet, geldt de voorwaarde als vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen.

 • 2

  Wanneer de partij die bij de vervulling belang had, deze heeft teweeggebracht, geldt de voorwaarde als niet vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen.


Artikel 24

 • 1

  Nadat een ontbindende voorwaarde is vervuld, is de schuldeiser verplicht de reeds verrichte prestaties ongedaan te maken, tenzij uit de inhoud of strekking van de rechtshandeling anders voortvloeit.

 • 2

  Strekt de verplichting tot ongedaanmaking tot teruggave van een goed, dan komen de na de vervulling van de voorwaarde afgescheiden natuurlijke of opeisbaar geworden burgerlijke vruchten aan de schuldenaar toe en zijn de artikelen 120-124 van Boek 3 van overeenkomstige toepassing met betrekking tot hetgeen daarin is bepaald omtrent de vergoeding van kosten en van schade, voor zover die kosten en die schade na de vervulling zijn ontstaan.


Artikel 25

Is een krachtens een verbintenis onder opschortende voorwaarde verschuldigde prestatie vóór de vervulling van de voorwaarde verricht, dan kan overeenkomstig afdeling 2 van titel 4 ongedaanmaking van de prestatie worden gevorderd, zolang de voorwaarde niet in vervulling is gegaan.


Artikel 26

Op voorwaardelijke verbintenissen zijn de bepalingen betreffende onvoorwaardelijke verbintenissen van toepassing, voor zover het voorwaardelijk karakter van de betrokken verbintenis zich daartegen niet verzet.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Woning uit verkoop halen vanwege verplichting te delen met ex-partner is geen fictieve vervulling van voorwaarde in de zin van art. 6:23 lid 1 BW Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 17-01-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:143
Bij beoordeling van beroep op art. 6:23 BW moeten alle omstandigheden die van belang zijn in aanmerking worden genomen Instantie Hoge Raad Datum 10-06-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BP6163
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel