Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verkrijging en verlies van goederen/beperkte rechten (art. 3:80 - 3:82 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022 Auteur De redactie

1 Verkrijging van goederen Titel 4 van Boek 3 BW behandelt de verkrijging en verlies van goederen. Afdeling 1 bevat algemene bepalingen ten aanzien van de verkrijging en verlies van goederen, beperkte rechten en afhankelijke rechten. De wet kent een gesloten stelsel van verkrijging en verlies van goederen, dit wordt doorgaans aangeduid als de numerus clausus in het goederenrecht. De verkrijging van goederen kan geschieden onder algemene titel of onder bijzondere titel. Het verschil tu…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 80


Artikel 81

 • 1

  Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen. Hij kan ook zijn recht onder voorbehoud van een zodanig beperkt recht overdragen, mits hij de voorschriften zowel voor overdracht van een zodanig goed, als voor vestiging van een zodanig beperkt recht in acht neemt.

 • 2

  Beperkte rechten gaan teniet door:

  • a.

   het tenietgaan van het recht waaruit het beperkte recht is afgeleid;

  • b.

   verloop van de tijd waarvoor, of de vervulling van de ontbindende voorwaarde waaronder het beperkte recht is gevestigd;

  • c.

   afstand;

  • d.

   opzegging, indien de bevoegdheid daartoe bij de wet of bij de vestiging van het recht aan de hoofdgerechtigde, aan de beperkt gerechtigde of aan beiden is toegekend;

  • e.

   vermenging;

  en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van tenietgaan.

 • 3

  Afstand en vermenging werken niet ten nadele van hen die op het tenietgaande beperkte recht op hun beurt een beperkt recht hebben. Vermenging werkt evenmin ten voordele van hen die op het bezwaarde goed een beperkt recht hebben en het tenietgaande recht moesten eerbiedigen.


Artikel 82

Afhankelijke rechten volgen het recht waaraan zij verbonden zijn.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Erfpacht Categorie Registergoederenrecht
Titel Mandeligheid Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen bescherming nieuwe hypotheekhouder vanwege het tenietgaan erfdienstbaarheid door vermenging Instantie Hoge Raad Datum 29-10-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1617
Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar Instantie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Datum 16-07-2020 Nummer 2020-586
Erfdienstbaarheid gaat door vermenging teniet op het moment dat het gebruiksrecht van de derde eindigt Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:858

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Proefschrift; drie stellingen: Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron WPNR 2021/7352
Titel Het verbod van stapeling van zakelijke rechten revisited Auteur(s) W.G. Huijgen Bron WPNR 2021/7324
Titel Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron Ars Aequi 2021/11
Titel De notaris in het nieuwe onteigeningsrecht Auteur(s) J.A.M.A. Sluysmans Bron WPNR 2020/7301
Titel Stapelen van beperkte rechten: een praktijkgerichte en notariële benadering Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen Bron VGFC 2016/5
Titel Tenietgaan van beperkte rechten door afstand of vermenging: hoe schijn kan bedriegen Auteur(s) J.C. van Straaten Bron WPNR 2016/7101
Titel Een gesloten systeem van originaire verkrijging? Auteur(s) J.B. Spath Bron VrA 2011/8
Titel Stapeling van beperkte rechten op onroerende zaken Auteur(s) A. Slaski Bron WPNR 2009/6789
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel