Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aansprakelijkheid van een bestuurder (art. 2:9 en 2:11 BW)

Bijgewerkt tot 22-03-2024

1 InleidingBij bestuurdersaansprakelijkheid kan onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid heeft betrekking op de verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap, bij externe aansprakelijkheid betreft het de relatie tussen de bestuurder en een schuldeiser van de vennootschap. De aansprakelijkheid van bestuurders is zowel intern als extern beperkt, maar kan onder omstandigheden worden doorbroken.Doorbraak in interne verhoudinge…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 9

  • 1

    Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.

  • 2

    Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.


Artikel 11

De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bestuurder stichting ontslagen wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur (Kasteel Oud-Wassenaar) Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 19-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:2684
Bestuurder aansprakelijk vanwege onrechtmatige turboliquidatie Instantie Rechtbank Gelderland Datum 29-09-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:5520
Ook (feitelijk) bestuurders aansprakelijk voor verhaalsbenadeling Instantie Rechtbank Overijssel Datum 20-09-2023 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2023:3727
Bestuurder heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door verkoop deelneming tegen te lage koopprijs Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-07-2023 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2023:2365
Vordering curator zag op aansprakelijkheid bestuurders wegens selectieve betaling Instantie Hoge Raad Datum 23-06-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:967
Handelen of nalaten van bestuurders kan voldoende zijn voor ontzenuwing vermoeden van art. 2:248 lid 2 BW Instantie Hoge Raad Datum 09-07-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1099
Aansprakelijkheid bestuurder op grond van art. 6:162 BW vanwege misleidende handelspraktijk door bestuurder Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 11-11-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:9476
Bestuurdersaansprakelijkheid door schending zorgplicht werkgever Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 13-10-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:3156
Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval Instantie Hoge Raad Datum 11-09-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1413
Vernietiging van bestuursbesluit tot dechargeverlening voormalig bestuurder stichting wegens strijd met redelijkheid en billijkheid Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 26-08-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:7915
Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk Instantie Hoge Raad Datum 17-07-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1315
Bij trustkantoor in beginsel geen lichtere of andere eisen voor taakuitoefening bestuur Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-06-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1790
Onbehoorlijk bestuur opvolgend bestuurder bij gebrek aan onderzoek voor rekening van oud bestuurder Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 20-05-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:4674
Aandeelhouder kan schadeveroorzakende bestuurder niet vorderen schadevergoeding aan vennootschap te betalen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 25-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:578
Omschrijving functie LinkedIn speelt mee in oordeel feitelijk leidinggevende op grond van art. 2:248 lid 7 BW Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 28-01-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:256
Aansprakelijkheid bestuurder door oprichting nieuwe vennootschapsstructuur waardoor schuldeiser werd benadeeld Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 07-01-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:2
Bestuurder die in strijd met statutaire bepalingen handelde is niet aansprakelijk omdat zonder voorbehoud decharge is verleend Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:3820
Verhypothekeren van het enige bezit van een BV terwijl de aandelen al verpand zijn is onrechtmatige daad van de BV Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 15-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:8434
Dga handelt onrechtmatig jegens schuldeiser van BV door aandelen in BV over te dragen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 01-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:2487
Overdracht van aandelen in lege schuldenvennootschap maakt bestuurder hoofdelijk aansprakelijk Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 03-09-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:3268
Bestuursaansprakelijkheid doordat sprake is van misbruik van identiteitsverschil Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 14-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:1825
Faillissementsaanvraag in strijd met art. 2:246 BW kan worden aangemerkt als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:248 BW Instantie Hoge Raad Datum 21-12-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:2370
Volgens Hof valt bestuurder geen ernstig persoonlijk verwijt te maken Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-12-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:4798
Bestuursaansprakelijkheid feitelijk bestuurder vereist ook ernstig persoonlijk verwijt Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-12-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:5184
Omdat niet onrechtmatig is gehandeld jegens dochter, heeft holding geen afgeleide schade geleden Instantie Hoge Raad Datum 12-10-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1899
Norm bestuurdersaansprakelijkheid vennootschap volgens Hof ook van toepassing op stichting Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-08-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:7119
Hoge Raad herhaalt uitgangspunt dat bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk karakter heeft (TMF) Instantie Hoge Raad Datum 30-03-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:470
Individuele beoordeling handelen van bestuurders bij onrechtmatige daad Instantie Hoge Raad Datum 30-03-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:470
Afwezigheid van argwaan maakte dat voormalig bestuurder niet hoefde te onderzoeken of nieuwe bestuurder katvanger was Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 13-03-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:446
Adviseur van stichting aansprakelijk wegens onrechtmatige daad jegens stichting Instantie Rechtbank Den Haag Datum 27-12-2017 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2017:15398
Leidinggevende niet aansprakelijk op grond van art. 2:248 lid 7 BW omdat hij niet op gelijke voet met bestuurder kon besluiten Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 14-06-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:3975
Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt bij bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (Kampschoër/Le Roux) Instantie Hoge Raad Datum 17-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:275
Bestuurder kan zich niet beroepen op de klachtplicht van art. 6:89 BW bij onbehoorlijk bestuur Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:523
Turboliquidatie met baten ten tijde van ontbinding zorgt voor bestuurdersaansprakelijkheid Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 15-11-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:5104
Door de taakverdeling tussen bestuurders kan slechts aan één van hen een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 12-10-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:7965
Oude en nieuwe bestuurder aansprakelijk voor faillissement door onbehoorlijke taakvervulling Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 12-10-2016 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2016:5524
Vereenzelviging (Maple Leaf) Instantie Hoge Raad Datum 07-10-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:2285
Bestuurder aansprakelijk voor tekort in faillissementsboedel ook al was hij alleen op papier bestuurder Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 27-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:3926
Tweedelijns-bestuurdersaansprakelijkheid Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 13-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:2619
Statutair bestuurder BV niet draagplichtig voor belastingschuld, want geen feitelijk bestuurder Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1430
Bestuurder aansprakelijk omdat het niet betalen van (loon)belasting leidt tot kennelijk onbehoorlijk bestuur Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 04-03-2016 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2016:1101
Wetenschap van oorzaken van faillissement is onvoldoende voor kennelijk onbehoorlijk bestuur Instantie Hoge Raad Datum 12-02-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:233
Bestuurder handelt onrechtmatig door rechtshandeling in oprichtingsfase te bekrachtigen en zo persoonlijke aansprakelijkheid af te wentelen op de BV Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 09-02-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:424
Kennelijk onbehoorlijk bestuur door bekrachting van rechtshandelingen BV i.o. Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 20-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:7948
Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk naar BV voor in de oprichtingsfase gesloten huur- en koopovereenkomst Instantie Rechtbank Overijssel Datum 24-06-2015 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2015:3364
Aansprakelijkheid ex 2:248 BW: derogerende werking art. 2:210 lid 1 BW Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 02-12-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:5067
Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van rechtspersoon Instantie Hoge Raad Datum 10-10-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2930
Geen ernstig persoonlijk verwijt van bestuurder als schade door handeling niet is voorzien (RCI) Instantie Hoge Raad Datum 05-09-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2627
Ontvanger/Roelofsen geldt ook voor middellijk bestuurder Instantie Hoge Raad Datum 23-05-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1204
Bestuurder aansprakelijk nu bekrachtiging plaatsvindt voor inschrijving handelsregister Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 28-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2013:CA1459
Art. 6:89 BW is van toepassing op alle verbintenissen Instantie Hoge Raad Datum 08-02-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY4600
Voor bestuurdersaansprakelijkheid welke berust op een losstaande zorgvuldigheidsnorm gelden de regels van onrechtmatige daad Instantie Hoge Raad Datum 23-11-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BX5881
Bij de uitoefening van zijn bestuurstaak heeft de bestuurder een ruime beoordelingsmarge Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 17-10-2012 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5935
Geen secundaire bestuurdersaansprakelijkheid uit art. 6:162 BW Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 11-10-2012 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1626
Aandeelhouders aansprakelijk voor overdracht aandelen aan koper zonder financiële gegoedheid Instantie Rechtbank Middelburg Datum 05-03-2012 Nummer ECLI:NL:RBMID:2012:BW4873
Het niet financieren van de vennootschap leidt niet tot aansprakelijkheid voor de bestuurder Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 14-02-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BW1995
Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de crediteuren van een vervreemde vennootschap Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 25-01-2012 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6199
Verkoper aandelen aansprakelijk omdat hij geen onderzoek heeft gedaan naar koper van aandelen Instantie Rechtbank Utrecht Datum 25-05-2011 Nummer ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ7136
Bestuurder kan vordering op failliete vennootschap niet verrekenen met vordering van boedel op bestuurder Instantie Hoge Raad Datum 18-09-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BI5912
Willemsen/NOM Instantie Hoge Raad Datum 20-06-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BC4959
Lammers/Aerts Instantie Hoge Raad Datum 14-03-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BC1231
Westland/Schieke Instantie Hoge Raad Datum 02-03-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AZ3535
Ontvanger/Roelofsen Instantie Hoge Raad Datum 08-12-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AZ0758
Voor onbehoorlijk bestuur hoeft geen sprake te zijn van opzet om schuldeisers te benadelen Instantie Hoge Raad Datum 08-06-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB2053
Rainbow-arrest Instantie Hoge Raad Datum 13-10-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA7480
Staleman/Van de Ven Instantie Hoge Raad Datum 10-01-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:ZC2243
Beklamel Instantie Hoge Raad Datum 06-10-1989 Nummer ECLI:NL:HR:1989:AB9521
Curator ook bevoegd tegen derde op te treden die bij benadeling betrokken is (Peeters/Gatzen) Instantie Hoge Raad Datum 14-01-1983 Nummer ECLI:NL:HR:1983:AG4521
Kleuterschool Babbel Instantie Hoge Raad Datum 06-04-1979 Nummer ECLI:NL:HR:1979:AH8595

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Dossiernr. 34491 Status In werking getreden Samenvatting -
Boek 2 BW Aanpassing van regels over bestuur en toezicht in NV's en BV's Dossiernr. 31763 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Persoonlijke aansprakelijkheid wegens onrechtmatige turboliquidatie Auteur(s) T. Broer Bron JOR 2024/35
Titel Gelieerde bestuurders en commissarissen Auteur(s) K. de Roo , H. Kersten Bron Ondernemingsrecht 2024/11
Titel Reactie op 'Bestuurdersaansprakelijkheid bij BV’s tien jaar later' Auteur(s) W.A. Westenbroek Bron WPNR 2023/7400
Titel Bestuurdersaansprakelijkheid bij BV's tien jaar later Auteur(s) H.E. Boschma, J.B. Wezeman Bron WPNR 2022/7390
Titel Dissertatie: Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie Auteur(s) W.A. Westenbroek
Titel Zorgverzekeraars stellen eisen aan statuten van zorgaanbieders Auteur(s) A.G.H. Klaassen Bron WPNR 2016/7106
Titel Beginselen van bestuurdersaansprakelijkheid Hoedanigheid van bestuurder doet ertoe Auteur(s) L. Timmerman Bron WPNR 2016/7105
Titel Ontwikkelingen jurisprudentie Hoge Raad ondernemingsrecht Auteur(s) W.J.M. van Veen Bron WPNR 2016/7102
Titel Bestuurdersaansprakelijkheid na Van de Riet/Hoffmann: over hoe het is, hoe het was en zou moeten zijn Auteur(s) A. Karapetian Bron WPNR 2015/7052
Titel Ontwikkelingen bestuursaansprakelijkheid: een overzicht Auteur(s) A.J.P. Schild Bron WPNR 2015/7087
Titel Governance van zorginstellingen Auteur(s) C.R. Huiskens Bron WPNR 2015/7088
Titel Vennoten en aansprakelijkheid Auteur(s) S.F.J.J. Schenk Bron Belastingzaken 2015/3
Titel Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling Auteur(s) J. Elbers Bron Uitgeverij Paris, 2014
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel