Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Pensioenrechten (art. 1:94 BW)

Bijgewerkt tot 01-10-2022 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

Pensioenrechten Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is, alsmede met die pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen, vallen niet in de wettelijke gemeenschap van goederen, art. 1:94 lid 2 sub b BW.  Pensioenrechten opgebouwd in een besloten vennootschap vallen ook onder de werking van de WVPS, en behoren derhalve ook niet tot de wettelijke gemeenschap van goederen, art. 1 lid 4 sub a WVPS. Lijfrenten vallen…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 94

 • 1

  Van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen.

 • 2

  De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle overige goederen van de echtgenoten, door ieder van hen afzonderlijk of door hen tezamen vanaf de aanvang van de gemeenschap tot haar ontbinding verkregen, met uitzondering van:

 • 3

  Het tweede lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op:

  • a.

   giften van tot de gemeenschap behorende goederen aan de andere echtgenoot;

  • b.

   goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij in de gemeenschap vallen.

 • 4

  Goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, blijven buiten de gemeenschap, ook al zijn echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen dat krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen dan wel de vruchten daarvan in de gemeenschap vallen.

 • 5

  Goederen en schulden die aan een van de echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet.

 • 6

  Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, vallen evenmin in de gemeenschap. Buiten de gemeenschap valt hetgeen wordt geïnd op een vordering die buiten de gemeenschap valt, alsmede een vordering tot vergoeding die in de plaats van een eigen goed van een echtgenoot treedt, waaronder begrepen een vordering ter zake van waardevermindering van zulk een goed.

 • 7

  De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle vóór het bestaan van de gemeenschap ontstane gemeenschappelijke schulden, alle schulden betreffende goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden van ieder van de echtgenoten, met uitzondering van schulden:

 • 8

  Bestaat tussen echtgenoten een geschil aan wie van hen beiden een goed toebehoort en kan geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dit goed als gemeenschapsgoed aangemerkt. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers van de echtgenoten.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Pensioen Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Afwijken WVPS gebonden aan vormvoorschriften Instantie Rechtbank Gelderland Datum 17-10-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
Nederlandse pensioenverevening voor buitenlands pensioen Instantie Hoge Raad Datum 13-07-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1219
Matiging pensioenverrekening Instantie Hoge Raad Datum 05-04-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD9113

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet toekomst pensioenen Dossiernr. 36067 Status In werking getreden Samenvatting -

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Bron Belastingdienst Type Pensioen, levensverzekering en zorg Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel