Kennisbank voor het notariaat

Over Via Juridica

Via Juridica is hét nieuws- en kennisplatform voor het notariaat. De kern van deze kennisbank voor het notariaat bestaat uit artikelsgewijs commentaar op notariële wetgeving, zowel civiel als fiscaal. Daarbij ligt de focus fiscaal op de schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting. Het civiele gedeelte bevat de notariële rechtsgebieden (familierecht, registergoederenrecht, ondernemingsrecht) en aanverwante regelgeving.

Informatie specifiek gericht op het notariaat

Anders dan kennisbanken van grote uitgevers, bevat alle informatie in Via Juridica een ‘notariële filter’: de commentaren, jurisprudentie, kennisdossiers en rekentools zijn volledig toegespitst op de notariële praktijk, zodat u sneller vindt wat u zoekt! De databank wordt door het notariaat onder meer hoog gewaardeerd vanwege de uitgebreide artikelsgewijze commentaar op notariële wetgeving.

Extra optie: Databank Wwft

De databank Wwft is opgenomen in hetzelfde systeem als Kennisbank Via Juridica, zodat abonnees van Via Juridica bij een aanvullend abonnement op de Wwft kunnen volstaan met één zoeksysteem. Een databank waarin de versnipperde informatie is verzameld, praktisch ingestoken, met up-to-date informatie, specifiek gericht op het notariaat.

Wat vindt u in Databank Wwft:

  • Wwft-Alerts: periodieke e-mailattenderingen met belangrijke actualiteiten op het gebied van de Wwft.
  • Praktische overzichten (zoals bijv. actuele ‘landenlijstjes’, actueel overzicht hoog risico branches, format risicoprofiel cliënt, checklist UBO en PEP, etc.)
  • Praktische handreikingen en tips voor de Wwft-verantwoordelijke en Wwft-functionaris/compliance officer.
  • Kennisdossiers, waaronder over de UBO, PEP en de maatregelen bij verhoogde risico’s.
  • Jurisprudentie, casuïstiek en voorbeelden.
  • Artikelsgewijs commentaar, praktisch ingestoken, op de bepalingen uit de Wwft-regelgeving die relevant zijn voor de notariële praktijk.

Lees meer