LOADING  
Fiscaal
Civiel

Levering van aandelen op naam (art. 2:196 BW)

Levering van aandelen op naam

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2021
De redactie

1 Algemeen

Voor de overdracht van aandelen wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die beschikkingsbevoegd is (art. 3:84 BW). Verschillende soorten goederen kennen verschillende leveringsformaliteiten. Levering van aandelen geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte waarbij de vervreemder en verkrijger partij zijn (art. 2:86/196 BW). Ook voor uitgifte van aandelen of vestiging van beperkte rechten op aandelen is een daartoe bestemde notariële akte vereist.

In een uitspraak van Rechtbank Rotterdam (18 december 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:12563) heeft een notaris (N) een akte houdende levering van aandelen niet verleden, omdat N twijfelde over een juiste toepassing van de in de statuten opgenomen blokkeringsregeling. Een medeaandeelhouder had in eerste instantie afgezien van zijn voorkeursrecht op de aandelen, maar kwam hier later op terug en liet conservatoir beslag leggen op de aandelen. De Rechtbank oordeelde dat deze medeaandeelhouder onvoorwaardelijk heeft afgezien van zijn voorkeursrecht en hier niet op kon terugkomen. De blokkeringsregeling was op juiste wijze doorlopen. N dient daarom naar het oordeel van de rechter mee te werken aan de aandelenoverdracht maar wordt niet veroordeeld in de proceskosten, omdat N terecht twijfelde over de juiste toepassing van de blokkeringsregeling. 

2 Inhoud notariële akte

Art. 2:86/196 lid 2 BW geeft een opsomming waarvan in de leveringsakte melding moet worden gemaakt:

  • de titel van de rechtshandeling;
  • op ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.