Kennisbank voor het notariaat

Besloten vennootschap

Kennisdossier

Civiel

35
Boek 2 - Rechtspersonen

Algemeen BV (art. 2:175 BW en art. 2:176 BW)
Overgangsregeling invoering Flex-BV (art. 2:175 BW)
Oprichting BV (art. 2:177 BW)
Kapitaal BV (art. 2:178 en 2:189 BW)
Permanent toezicht op rechtspersonen BV (art. 2:179 BW)
Inschrijving in handelsregister (art. 2:180 BW)
Aandelen BV (art. 2:190 BW)
Winstbewijzen BV
Uittreedrecht beknelde aandeelhouder (art. 2:192a BW)
Aandelenregister BV (art. 2:194 BW)
Blokkeringsregeling (art. 2:195 BW)
Levering van aandelen op naam (art. 2:196 BW)
Centraal aandeelhoudersregister (art. 2:196 BW)
Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen in een BV (art. 2:197 en 2:198 BW)
Soorten aandelen BV (art. 2:201 BW)
Uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders in BV (art. 2:201a BW)
Certificering van aandelen in BV (art. 2:202 BW)
Handelen ten behoeve van een BV-in oprichting (art. 2:203 - 2:204a BW)
Bijeenbrengen van vermogen BV (art. 2:203 - 2:204b BW)
Terugbetalingen van kapitaal (art. 2:207 - 2:208 BW)
Jaarrekening en winstbestemming BV (art. 2:210 - 2:216 BW)
Algemene vergadering BV (art. 2:217 BW)
Bevoegdheden BV (art. 2:217 BW)
Bijeenroeping; oproeping BV (art. 2:218 - 2:226 BW)
Besluitvorming bij BV (art. 2:227 tot en met 2:228 BW en 2:238 BW)
Statutenwijziging BV (art. 2:231 - 2:237 BW)
Bestuurstaak BV (art. 2:239 en 2:239a BW)
Vertegenwoordiging van BV (art. 2:240 BW)
Benoeming bestuur bij BV (art. 2:242 - 2:243 BW)
Schorsing / ontslag bestuurder BV (art. 2:244 BW)
Hoofdelijke aansprakelijkheid bij faillissement BV (art. 2:248 BW)
Toezicht op het bestuur van BV (art. 2:250 en 2:251 BW)
Benoeming / ontslag raad commissarissen BV (art. 2:252 - 2:254 BW)
Raad van commissarissen bij grote BV (art. 2:262 - 2:270 BW)
Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen bij BV (art. 2:276 BW)
Verwijzingen voor de particulier

Kamer van Koophandel