Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Levensverzekering (art. 7:967 BW)

Bijgewerkt tot 01-04-2024 Auteur De redactie

Met betrekking tot art. 7:967 BW is nog geen toelichting opgenomen. Raadpleeg de diverse tabbladen voor gerelateerde informatie (wettekst, rechtspraak, literatuur).

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 967

 • 1

  Tenzij van een andere bedoeling blijkt, vervalt de aanwijzing van een begunstigde, indien hij overlijdt vóórdat:

  • a.

   hij de aanwijzing heeft aanvaard, of

  • b.

   een uitkering waarop de aanwijzing betrekking had, opeisbaar is geworden.

 • 2

  Is de begunstigde in hoedanigheid aangeduid, dan wordt de aanwijzing vermoed te zijn gedaan ten behoeve van hem die deze hoedanigheid bezit ten tijde dat de aanwijzing volgens artikel 968, onder b tot en met d, onherroepelijk wordt. Indien de begunstigde zowel bij naam als in hoedanigheid is aangeduid, wordt de aanwijzing vermoed te zijn gedaan ten behoeve van de bij naam aangewezen begunstigde.

 • 3

  In afwijking van het in lid 2 bepaalde strekt de begunstiging steeds ten behoeve van de begunstigde wiens aanwijzing door aanvaarding onherroepelijk is geworden, terwijl hij de in de aanwijzing aangeduide hoedanigheid bezat.

 • 4

  Zijn de als zodanig aangeduide erfgenamen van de verzekeringnemer of van de verzekerde als begunstigden aangewezen, dan worden daaronder diegenen verstaan die als erfgenamen tot de nalatenschap zijn geroepen, ongeacht of zij haar hebben aanvaard. Zij zijn tot de uitkering gerechtigd in dezelfde verhouding als waarin zij tot de nalatenschap zijn geroepen.

 • 5

  Is de nalatenschap van de verzekeringnemer of van de verzekerde als begunstigde aangewezen, dan komt het recht op uitkering toe aan de erfgenamen die de nalatenschap hebben aanvaard. Zij zijn tot de uitkering gerechtigd in dezelfde verhouding als waarin zij in de nalatenschap delen.

 • 6

  Zijn als zodanig aangeduide kinderen als begunstigden aangewezen, dan worden daaronder hun afstammelingen bij plaatsvervulling begrepen.

 • 7

  Indien een uitkering door de dood van de verzekerde opeisbaar wordt en deze en een begunstigde derde gelijktijdig zijn overleden, dan wel indien beiden zijn gestorven en men niet kan weten wie het eerst is overleden, valt, tenzij van een andere bedoeling blijkt, de uitkering niet aan die begunstigde ten deel.

 • 8

  Zolang geen derde als begunstigde is aangewezen, komt het recht op uitkering toe aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer wordt voorts geacht zichzelf als begunstigde te hebben aangewezen voor het geval dat geen aanwijzing van een derde als begunstigde gevolg heeft.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Levensverzekering Categorie Familierecht (overig)
Titel Verzekeringen Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Uitkering van levensverzekering valt in privévermogen van begunstigde langstlevende Instantie Hoge Raad Datum 24-11-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1632

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Levensverzekering, gemengde polis en samengesteld gezin: de Hoge Raad snapt het. De estateplanner ook?! Auteur(s) J.M.H.L. Cantineau Bron FTV 2024/4
Titel Met een gewijzigd BRP-besluit, wordt het einde van de slapende polis ingeluid Auteur(s) F.M.H. Hoens Bron EstateTip 2024/19
Titel Levensverzekering, gemengde polis en samengesteld gezin: de Hoge Raad snapt het. De estateplanner ook?! Auteur(s) J..M.H.L. Cantineau Bron FTV 2024/12
Titel Proefschrift; drie stellingen: Knelpunten in het levensverzekeringsrecht Auteur(s) P. van Haastrecht-van Kuilenberg Bron WPNR 2024/7454
Titel Knelpunten in het levensverzekeringsrecht Auteur(s) P. van Haastrecht - van Kuilenburg Bron 2023
Titel Begunstiging bij levensverzekering in het bijzonder met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht Auteur(s) W.M.A. Kalkman Bron Proefschrift

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Polis zoeken Bron Verbond van verzekeraars Type Pensioen, levensverzekering en zorg Categorie Verwijzingen voor de notaris
Polis zoeken Bron Verbond van verzekeraars Type Pensioen, levensverzekering en zorg Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel