LOADING  

Geschillenregeling en recht van enquête

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 8.1 - Geschillenregeling
Titel 8.2 - Het recht van enquête


Het recht van enquête (art. 2:344 - 2:359 BW)

Het recht van enquête

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Geschillenregeling en recht van enquête Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 september 2021
De redactie

1 Inleiding

De regeling rondom het recht van enquête is opgenomen in art. 2:344 e.v. BW. Door middel van deze regeling krijgen bepaalde direct belanghebbenden de mogelijkheid om in de eerste fase van een procedure aan de Ondernemingskamer van Hof Amsterdam het verzoek te doen om een enquête (onderzoek) te gelasten vanwege 'gegronde twijfel' aan een juist beleid of een juiste gang van zaken binnen een rechtspersoon. Het enquêterecht richt zich derhalve in de eerste instantie op gedragingen van het bestuur en de Raad van Commissarissen, maar ook het beleid van de algemene vergadering kan onderwerp van het onderzoek zijn. Wanneer het enquêteverzoek wordt toegewezen, benoemt de Ondernemingskamer een of meer personen om het onderzoek uit te voeren. Als het onderzoek is uitgevoerd en het onderzoeksverslag gereed is, kunnen de verzoekers de Ondernemingskamer vragen om vast te stellen dat uit het onderzoeksverslag blijkt van 'wanbeleid van de rechtspersoon' en kan de Ondernemingskamer een of meer voorzieningen treffen. Het recht van enquête is een samenstel van verzoekschriftprocedures (art. 261 e.v. Rv) voor de verschillende fasen van het recht van enquête. 

2 Wie zijn enquêtebevoegd?

De volgende personen en entiteiten kunnen als enquêtebevoegd worden aangemerkt:

  1. De leden van een vereniging, een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, ten getale van tenminste 300 of zoveel leden als ten minste 10% ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.