LOADING  

Algemene vergadering

Algemene vergadering vereniging (art. 2:37 - 2:41 BW)

Algemene vergadering vereniging

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Algemene vergadering Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Onder de algemene vergadering wordt niet alleen verstaan het orgaan dat de verzameling van leden vertegenwoordigt, maar tevens de bijeenkomst van het orgaan. Aan het orgaan komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen (art. 2:40 lid 1 BW).

2 Bijeenroepen van de algemene vergadering

Het bestuur in zijn geheel is bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering en die bevoegdheid kan daarnaast krachtens de statuten aan een bepaalde groep leden en ook aan derden worden toegekend (art. 2:41 lid 1 BW). Bijeenroeping vindt plaats zo vaak als het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. Op grond van art. 2:27 lid 4 onder d BW moet in de statuten worden geregeld op welke wijze de vergadering wordt bijeengeroepen. De wet reikt daarvoor – behoudens art. 2:42 lid 2 BW – echter geen handvatten aan. Op basis van redelijkheid en billijkheid dient dus de bijeenroeping tot stand te komen; die gedragsregel geldt ook voor de wenselijkheid van de oproeping. Ten minste één keer in het jaar wordt een vergadering bijeengeroepen waarin de jaarstukken van de vereniging worden besproken en het bestuur rekening en verantwoording ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.