LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wettelijke verdeling (art. 4:13 - 4:18 BW)

Wettelijke verdeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Wilsrechten en andere wettelijke rechten, Stiefkind, Wettelijke verdeling, Wettelijk erfrecht, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2022
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

Wanneer een erflater een echtgenoot/geregistreerd partner - hierna: langstlevende of langstlevende echtgenoot - en tenminste één (klein)kind als erfgenamen achterlaat, is van rechtswege de wettelijke verdeling van toepassing, tenzij de erflater bij uiterste wilsbeschikking heeft bepaald dat afdeling 1 van Titel 3 van Boek 4 BW geheel buiten toepassing blijft. Een erflater kan ook bij testament de wettelijke verdeling impliciet niet van toepassing verklaren, denk bijvoorbeeld aan een vruchtgebruiktestament.
Wanneer de wettelijke verdeling van toepassing is, erft de langstlevende de goederen van de nalatenschap en dient de langstlevende de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen. Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam een geldvordering op de langstlevende tot een bedrag gelijk aan de waarde van zijn erfdeel. Die vordering is, tenzij de erflater anders heeft beschikt, opeisbaar bij overlijden van de langstlevende, bij zijn faillissement of indien ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. Tenzij de erflater, dan wel de langstlevende en het kind, anders hebben bepaald wordt de geldvordering jaarlijks verhoogd met een percentage overeenkomend met de wettelijke rente, voor zover dat percentage hoger is dan 6% per jaar (art. 4:13 lid 4 BW). 
Indien de langstlevende geen wettelijke verdeling wenst, kan hij deze ongedaan maken (art. 4:18 lid 1 BW). 
De wettelijke verdeling is per 1 januari 2003 ingevoerd.

2 Tussen wie geldt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.