LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wettelijke verdeling (art. 4:13 - 4:18 BW)

Wettelijke verdeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, Wilsrechten en andere wettelijke rechten, Stiefkind, Wettelijke verdeling, Wettelijk erfrecht, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 juli 2021
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

Wanneer een erflater een echtgenoot/geregistreerd partner en tenminste één (klein)kind achterlaat, dan treedt van rechtswege de wettelijke verdeling in indien erflater niet bij uiterste wilsbeschikking heeft bepaald dat afdeling 1 van Titel 3 van Boek 4 BW geheel buiten toepassing blijft. Een erflater kan ook een testament hebben gemaakt waardoor de wettelijke verdeling op impliciete wijze niet van toepassing is, zie bijvoorbeeld een vruchtgebruiktestament.
Wanneer de wettelijke verdeling wel van toepassing is, verkrijgt de langstlevende de goederen van de nalatenschap en dient de langstlevende de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen. Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam een vordering op de langstlevende die gelijk is aan de waarde van zijn erfdeel. Indien de langstlevende echtgenoot geen wettelijke verdeling wenst, kan hij deze ongedaan maken.
De wettelijke verdeling is in werking getreden per 1 januari 2003.

2 Tussen wie geldt de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling geldt indien erflater een echtgenoot/geregistreerd partner en tenminste één of meer kinderen achterlaat als erfgenaam en erflater bij testament de wettelijke verdeling niet heeft uitgesloten. Onder echtgenoot wordt niet begrepen de van tafel en bed gescheiden echtgenoot, zodat in die situatie de wettelijke verdeling niet geldt (art. 4:13 lid 6 BW).
Onder ‘kinderen’ zijn niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.