LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vonnis in plaats van akte of machtiging (art. 3:300 - 3:301 BW)

Vonnis in plaats van akte of machtiging

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
De redactie

1 Inleiding

Indien iemand gehouden is een bepaalde rechthandeling te verrichten maar dit nalaat, kunnen tegen hem verschillende rechtsvorderingen worden ingesteld om hem te dwingen alsnog na te komen. Indien de verkoper bij de koop van een zaak wanprestatie pleegt door niet te leveren (art. 6:74 BW), zal gewoonlijk schadevergoeding moeten worden betaald aan de koper. Dit kan onwenselijk zijn aangezien de gekochte zaak niet in de handen van de koper komt. In zo'n geval kan de koper in de plaats van schadevergoeding bij de rechter toepassing van art. 3:300 BW vorderen om zo toch de gekochte zaak in eigendom te verkrijgen. Art. 3:300 BW maakt het mogelijk de levering af te dwingen door het vonnis in de plaats te stellen van de leveringsakte of wilsverklaring, waardoor alsnog eigendomsoverdracht plaatsvindt.

2 Vonnis en machtiging in plaats van akte bij koop van woning (art. 3:300 BW)

Art. 3:300 BW voorziet in een regeling waarbij de rechter, op vordering van een tot een bepaalde rechtshandeling gerechtigde, een uitspraak kan doen die dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling is gehouden of een vertegenwoordiger kan aanwijzen die de handeling verricht. Het gaat hier dus om een discretionaire bevoegdheid van de rechter, die hij met voorzichtigheid moet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.