LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schepen / Verkeersmiddelen en vervoer (art. 8:1 - 8:841 BW)

Schepen / Verkeersmiddelen en vervoer

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 januari 2023
mr. I.M. (Ilse) Steijaert

1 Schepen algemeen

Onder schepen worden verstaan alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven en drijven of hebben gedreven (art. 8:1 BW). Hieruit blijkt dat twee eisen gelden om te kunnen spreken van een schip, namelijk:

  • blijkens constructie bestemd om te drijven; en
  • drijft of heeft gedreven.

Voor de eerste eis is gekozen voor het woord ‘constructie’ en niet voor ‘bouw’. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat een voorwerp na de bouw nog wijzigingen ondervindt waardoor het voorwerp tot drijven wordt bestemd. Ook is voorkeur gegeven aan het woord ‘drijven’ in plaats van ‘varen’. Het begrip ‘varen’ impliceert namelijk een menselijk ingrijpen dat het schip een richting geeft. De eerste eis zorgt ervoor dat veel objecten die in het water drijven, waarvan het ongewenst is dat deze als schip zouden worden aangemerkt, worden uitgesloten. Hierbij valt te denken aan takken die in het water zijn gevallen, afval en levende wezens. De definitie is zo omschreven dat een schip dat wordt afgebroken en daarmee zijn drijfvermogen verliest, ook de kwalificatie ‘schip’ verliest. Het tweede vereiste, met name de woorden ‘hebben gedreven’ zorgt ervoor dat zaken die tijdelijk niet drijven niet direct hun status van schip ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.