LOADING  
Fiscaal
Civiel

Opdracht in het algemeen (art. 7:400 en 7:404 BW)

Opdracht in het algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Opdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2021
De redactie

1 Algemeen

De regeling van de overeenkomst van opdracht in het algemeen is opgenomen in titel 7 van Boek 7 BW. In art. 7:400 BW is de definitie van een overeenkomst van opdracht opgenomen. Wanneer een overeenkomst onder deze definitie valt, is titel 7 van Boek 7 BW van toepassing.
Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij een partij (de opdrachtnemer) zich jegens een andere partij (de opdrachtgever) verbindt werkzaamheden te verrichten die niet bestaan uit het tot stand brengen van werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. De opdrachtnemer moet de werkzaamheden anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst verrichten. De vraag of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, wordt mede beantwoord door hetgeen partijen voor ogen hadden bij het sluiten van de overeenkomst. 
Kenmerkend voor een overeenkomst van opdracht is dat de opdrachtgever bepaalde verrichtingen kan opdragen aan de opdrachtnemer. 

Voor het constateren van een overeenkomst van opdracht is niet vereist dat de werkzaamheden worden verricht in ruil voor een tegenprestatie.
Voorbeelden van overeenkomsten van opdracht zijn opdrachten aan een notaris, arts of advocaat. Een ander voorbeeld is een levenstestament. De daarin verstrekte volmacht zal, mede gezien de overige bepalingen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.