LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW)

Onverschuldigde betaling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 oktober 2022

1 Algemeen

Art. 6:203 BW bevat een regeling ten aanzien van onverschuldigde betaling. 'Onverschuldigd' houdt in dat de prestatie zonder rechtsgrond is verricht. Hiervan kan in twee gevallen sprake van zijn: indien op het moment van presteren geen rechtsverhouding bestaat die het verrichten van de prestatie rechtvaardigt (Hoge Raad 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8363) of indien wel een rechtsverhouding bestond die aanleiding gaf om te presteren, maar waarbij de rechtsverhouding gebrekkig is als gevolg van de nietigheid of vernietiging van een rechtshandeling op grond waarvan een prestatie is verricht. 'Betaling' ziet op iedere prestatie die jegens een ander is verricht, ongeacht het karakter daarvan. Art. 6:203 BW onderscheidt drie typen situaties:

  1. Het geven van een goed (lid 1)
  2. Het betalen van een geldsom (lid 2)
  3. Het verrichten van een prestatie van een andere aard (lid 3)

De vraag of iemand een bepaalde prestatie heeft verricht en of die prestatie door een bepaalde andere persoon is ontvangen, wordt beantwoord aan de hand van objectieve maatstaven. Van betaling en ontvangst kan daarom ook dan sprake zijn als de presterende zich niet realiseerde dat hij betaalde en/of de ontvanger zich niet realiseerde dat hij ontving (MvA II, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 803).Ook degene die willens en wetens, al dan niet onder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.