LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schorsing / ontslag bestuurder BV (art. 2:244 BW)

Schorsing / ontslag bestuurder BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Besloten vennootschap, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat tot benoeming van het bestuur is bevoegd (art. 2:244 lid 1 BW). Gewoonlijk is dit de algemene vergadering (art. 2:242 lid 1 BW), tenzij sprake is van een structuurvennootschap (art. 2:272 BW). Zolang geen sprake is van een structuurvennootschap, is het mogelijk dat de statuten bepalen dat een ander orgaan bevoegd is om een bestuurder te ontslaan. Heeft een 'gewone' vennootschap een raad van commissarissen, dan is de Raad van Commissarissen te allen tijde bevoegd om een bestuurder te schorsen, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:257 BW).

De statuten kunnen bepalen dat een besluit tot schorsing of ontslag moet worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering. Deze versterkte meerderheid mag niet verder gaan dan twee derde van de uitgebrachte stemmen, welke meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen (art. 2:244 lid 2 BW). Hof Amsterdam (13 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:55) oordeelt dat vennootschappelijke werking via art. 2:8 BW van de aandeelhoudersovereenkomst waarin unanimiteit van stemmen als vereiste is opgenomen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 
Tevens moet in de statuten zijn bepaald op welke wijze in het bestuur wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.