Kennisbank voor het notariaat

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Kennisdossier

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) (Kamerstukken 34491) in werking getreden. De inwerkingtreding van de bepalingen die het monistisch bestuursmodel faciliteren bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen zijn bij besluit van 11 juni 2021 (Stb. 2021, nr 284) uitgesteld tot een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen datum. Die bepalingen zullen in werking treden wanneer de Kamer van Koophandel beschikt over de technische mogelijkheden in het handelsregister aan te geven of een bestuurder uitvoerend of niet-uitvoerend is. Het vooralsnog ontbreken van deze wettelijke grondslag doet niet af aan het feit dat in de praktijk bij deze rechtspersonen al wordt gewerkt met een monistisch bestuursmodel.

Door de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zijn de bepalingen voor bestuur en toezicht bij met name de vereniging en de stichting gewijzigd en uitgebreid. Ook is een enkele wijziging voor de NV en de BV ingevoerd. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen kan worden beschouwd als een vervolg op de Wet bestuur en toezicht (die op 1 januari 2013 in werking is getreden).

In dit kennisdossier vindt u diverse fiscale en/of civiele toelichtingen die verband houden met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn:

  • W.J.M. van Veen, 'Statuten en tegenstrijdig belang', JBN 2022/3

  • A.J. van Hoepen, 'Wordt het collegialer aan de bestuurstafel? Het einde van het onbegrensde meervoudig stemrecht bij de stichting', WPNR 2021/7328

  • G.J.C. Rensen en P.H.N. Quist, 'De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de praktijk (II)', WPNR 2021/7328

  • G.J.C. Rensen en P.H.N. Quist, 'De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de praktijk (I)', WPNR 2021/7327

  • A. Folmer, 'Wie zwijgt, stemt toe?', JBN 2021/10 

  • G.J.C. Rensen, 'Lost luggage: verplicht de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen NV's tot statutenwijziging?', WPNR 2021/7315

  • J.D.M. Schoonbrood, 'Het overgangsrecht in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen', WPNR 2020/7285

  • H. Koster, 'Aanpassing en verduidelijking wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen', JBN 2019/8

  • G.J.C. Rensen, 'Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen in de rebound', WPNR 2019/7223

  • Evaluatie Wet bestuur en toezicht (Rijksuniversiteit Groningen, 2017)