Kennisbank voor het notariaat
mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen
mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

Mr. dr. Theo Reijnen studeerde notarieel recht in Leiden en fiscaal recht in Tilburg en heeft jarenlange ervaring in de notariële praktijk. Van 1998 tot 2008 was Theo Reijnen notaris te Haarlemmermeer. Na zijn defungeren als notaris verbond Theo zich aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit, waar hij in 2020 promoveerde op het proefschrift ‘De bij dode opgerichte stichting. Een onderzoek naar de bij of krachtens uiterste wilsbeschikking opgerichte stichting.’

Sinds februari 2021 is Theo verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Al sinds 2011 is hij daarnaast als docent en wetenschappelijk medewerker verbonden aan FBN Juristen te Amsterdam.


Civiel
55

Echtscheiding algemeen (art. 1:150 - 1:154 BW)
Alimentatie en echtscheiding (art. 1:156 - 1:160 BW)
Benadeling gemeenschap van goederen (art. 1:164 BW)
Gezag over minderjarige kinderen (art. 1:245 - 1:250 BW)
Voogdij (art. 1:280 - 1:301 en 1:345 BW)
Oprichting rechtspersoon (art. 2:4 BW)
Besluitvorming; rechtshandeling en rechtsgevolgen (art. 2:12 - 2:16 BW)
Omzetting (art. 2:18 BW)
Ontbinding en vereffening (art. 2:19 - 2:24 BW)
De raad van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:63a - 2:63j BW)
Aandelen NV (art. 2:79 BW)
Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen in een NV (art. 2:88 en 2:89 BW)
Uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders in NV (art. 2:92a BW)
Bijeenbrengen van vermogen NV (art. 2:93 - 2:94b BW)
Bijeenroeping; oproeping NV (art. 2:108 - 2:116 BW)
Toezicht op het bestuur van NV (art. 2:140 en 2:141 BW)
Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen bij NV (art. 2:166 BW)
Oprichting BV (art. 2:177 BW)
Kapitaal BV (art. 2:178 en 2:189 BW)
Soorten aandelen BV (art. 2:201 BW)
Certificering van aandelen in BV (art. 2:202 BW)
Algemene vergadering BV (art. 2:217 BW)
Bijeenroeping; oproeping BV (art. 2:218 - 2:226 BW)
Besluitvorming bij BV (art. 2:227 tot en met 2:228 BW en 2:238 BW)
Statutenwijziging BV (art. 2:231 - 2:237 BW)
Bestuurstaak BV (art. 2:239 en 2:239a BW)
Vertegenwoordiging van BV (art. 2:240 BW)
Schorsing / ontslag bestuurder BV (art. 2:244 BW)
Hoofdelijke aansprakelijkheid bij faillissement BV (art. 2:248 BW)
Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen bij BV (art. 2:276 BW)
Definitie stichting (art. 2:285 BW)
Oprichting stichting (art. 2:286 - 2:289 BW)
Bestuur en raad van commissarissen of toezicht bij stichtingen (art. 2:291, 2:292 BW, 2:298 BW, 2:298a BW, 2:299 BW)
Vordering verplichte overname aandelen (art. 2:343 - 2:343a BW)
Overdracht van vordering op naam (cessie) (art. 3:94 BW)
Vorm van uiterste willen (art. 4:93 - 4:110 BW)
Stichtingen opgericht bij uiterste wil (art. 4:135 BW)
Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid (art. 6:6 - 6:14 BW)
Voorwaardelijke verbintenissen (art. 6:21 - 6:26 BW)
Verrekening (art. 6:127 - 6:141 BW)
Ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW)
Algemene bepalingen overeenkomst (art. 6:213 - 6:216 BW)
Samenhangende overeenkomsten
Inschrijving van de koopovereenkomst (Vormerkung) (art. 7:3 BW)
Verplichtingen van de verkoper (art. 7:9 BW)
Lasten en beperkingen (art. 7:15 BW)
Conformiteit/ non-conformiteit (art. 7:17 en 7:19 BW)
Huurkoop van onroerende zaken (art. 7:101 - 7:112 BW)
Geldlening (art. 7:129 - 7:129f BW)
Algemene bepalingen huur (art. 7:201 - 7:202 BW)
Verplichtingen van de verhuurder (art. 7:203 - 7:211 BW)
Overgang van huur bij overdracht verhuurde zaken en einde huur (art. 7:226 - 7:231 BW)
Huur van woonruimte (art. 7:232 - 7:245 BW)
Medehuur door echtgenoot of geregistreerde partner (art. 7:266 BW)
Voortzetting huur na overlijden huurder (art. 7:268 BW)