LOADING  

Tegenstrijdig belang

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 2 - Verenigingen
Titel 4.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 5.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 6 - Stichtingen


Bestuur (en raad van commissarissen of toezicht) bij stichtingen (art. 2:291, 2:292 BW, 2:298 BW, 2:298A BW, 2:299 BW)

Bestuur (en raad van commissarissen of toezicht) bij stichtingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stichting, Tegenstrijdig belang, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Benoeming en ontslag van bestuurders

De eerste bestuurders van een stichting worden veelal aangewezen in de oprichtingsakte. De wet laat oprichters vrij in de wijze van benoeming van opvolgende bestuurders, mits de benoemingsregeling in de statuten is opgenomen (art. 2:286 lid 4 onder c BW). De enige eis is, dat sprake is van een benoemingsbesluit genomen door een in de statuten daartoe aangewezen orgaan. Het begrip 'orgaan' is dermate ruim, dat als een derde de bevoegdheid heeft de bestuurders te benoemen, deze derde als orgaan van de stichting geldt. Het is denkbaar dat het benoemingsbesluit impliciet wordt genomen. Dit zou kunnen omdat de wet geen vormvoorschrift geeft voor een benoemingsbesluit. Dan is de algemene regel van art. 3:37 BW van toepassing. De uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland (1 april 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1465) is een voorbeeld waarin niet expliciet een benoemingsbesluit werd genomen. Volgens de Rechtbank was een uitdrukkelijke stemming of een schriftelijke vastlegging niet vereist. Een benoemingsbesluit kan besloten liggen in een verklaring, en ook een gedraging kan een benoemingsbesluit impliceren. Daartoe moeten feiten en omstandigheden zijn die duidelijk wijzen op een benoemingsbesluit. Het vereiste van een benoemingsbesluit, heeft tot gevolg dat het zijn van bestuurder van rechtswege, niet mogelijk is. Een bepaling als 'het bestuur ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.