Kennisbank voor het notariaat

Tegenstrijdig belang

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u diverse fiscale en/of civiele toelichtingen die verband houden met het thema Tegenstrijdig belang.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn:

  • In WPNR 2021/7346, 'Tegenstrijdig belang verduidelijken in de statuten?' zijn twee modelteksten (omtrent tegenstrijdig belang) voor statuten terug te vinden.