LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuurstaak BV (art. 2:239 en 2:239a BW)

Bestuurstaak BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Tegenstrijdig belang, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Besturen van de vennootschap

De taak van het bestuur omvat 'het besturen van de vennootschap' (art. 2:239 BW). Deze hoofdregel geldt behoudens statutaire beperkingen. De term 'besturen' is niet strak omlijnd. De taakinvulling hangt af van verschillende omstandigheden van het geval. De omvang van de onderneming, de daarop van toepassing zijnde regelgeving en financiële situatie zijn omstandigheden die invloed kunnen hebben op de invulling van de bestuurstaak. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van handelingen die vallen onder de statutaire doelomschrijving en de secundaire handelingen (art. 2:7 BW). 
Duidelijk is wel dat onder besturen valt de dagelijkse leiding over de gang van zaken binnen de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Daartoe is de bestuurstaak echter niet beperkt. Besturen omvat meer dan de dagelijkse leiding. De bestuurstaak ziet ook op het ontwikkelen van het beleid op lange termijn, het beheer van het vermogen en het vertegenwoordigen van de vennootschap in het rechtsverkeer. Wanneer de vennootschap als holding hoofd is van een concern, valt onder besturen ook het leiding geven aan de groep. De opvatting dat de bestuurstaak al hetgeen omvat wat niet aan een ander orgaan is toegekend, is onjuist. De taken van het bestuur worden namelijk begrensd door de wet, de statuten en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.