LOADING  

Besloten vennootschap

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 5.1 - Algemene bepalingen
Titel 5.2 - De aandelen
Titel 5.3 - Vermogen van de BV
Titel 5.4 - Algemene vergadering
Titel 5.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 5.6 - Raad van commissarissen bij grote BV
Titel 5.7 - Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen


Toezicht op het bestuur van BV (art. 2:250 en 2:251 BW)

Toezicht op het bestuur van BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Tegenstrijdig belang, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Toezicht op het bestuur

Het toezicht op het bestuur geschiedt door het derde orgaan van de vennootschap, namelijk de Raad van commissarissen. Deze is optioneel en kan bij statuten worden ingesteld (art. 2:250 lid 1 BW). In het geval van een structuurvennootschap is een raad van commissarissen verplicht. Een rechtspersoon kan nooit commissaris zijn.

De twee taken van de raad zijn het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (art. 2:250 lid 2 BW). Daarbij wordt het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming in acht genomen. Andere taken zijn bijvoorbeeld het bijeenroepen van de algemene vergadering (art. 2:219 BW) of de schorsing van bestuurders (art. 2:257 BW). In de statuten worden de taken en bevoegdheden van de raad nader uitgewerkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaling in de statuten op te nemen waarin bepaalde bestuursbesluiten vooraf ter goedkeuring aan de raad moeten worden voorgelegd. Verder verschaft het bestuur tijdig de nodige informatie die de raad van commissarissen nodig heeft om de taken, die aan hem zijn toebedeeld, naar behoren uit te voeren (art. 2:251 BW).

Commissarissen kunnen aansprakelijk zijn jegens ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.