LOADING  
Fiscaal
Civiel

Raad van commissarissen bij coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:57 en 2:57a BW)

Raad van commissarissen bij coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 juli 2020
mr. T.F.H. Reijnen

Raad van commissarissen bij de gewone coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

De statuten kunnen voorzien in een raad van commissarissen. Dit orgaan heeft een aantal taken en bevoegdheden (art. 2:57 e.v. BW). De wet maakt het in art. 2:57 lid 5 BW mogelijk aanvullende bepalingen omtrent de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen in de statuten op te nemen, voor zover de wet deze taken en bevoegdheden niet dwingend aan andere organen heeft toegekend. De benoeming van de commissarissen geschiedt op de voet van art. 2:57a BW.
Een belangrijke bevoegdheid van de raad van commissarissen is die tot schorsing van het bestuur. Ondanks deze bevoegdheid, kan de algemene vergadering de schorsing te allen tijde opheffen.
Een andere belangrijke wettelijke taak van de raad van commissarissen is de vertegenwoordiging van de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij bij tegenstrijdig belang in de zin van art. 2:47 BW.
 
Ingevolge de schakelbepaling van art. 2:53a BW jo. art. 2:50a BW zijn de art. 2:149-150 BW van toepassing, daarmee geldt de in die bepalingen opgenomen aansprakelijkheid van een commissaris ook in geval van faillissement van de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.